Únor 2009

Výlet uskutečněný v roce 2OO7

27. února 2009 v 20:31 | Jiřina |  .::Výlety::.
Trasa výletu : Třeboň,Žumberk-tvrz,Nové Hrady-Ter.údolí,poutní místo Dobrá voda.

První zastávka byla v Třeboni, kde jsme si prohlédli náměstí a Bettiny lázně.Pokračovali jsme na tvrz Žumberk, kde se nám moc líbilo. Prohlédli jsme si jednotlivé exponáty ,zejména typický ručně malovaný selský nábytek. Také jsme byli s místnosti, kde se konají koncerty. Další zastávka byla v Tereziině údolí, jen ti zdatnější prošli údolím,ostatní si prohlédli krajinu a stavby kolem parku. Potom jsme společně odjeli na náměstí, kde jsme poobědvali a pokračovali na poutní místo Dobrá voda. Prohlédli jsme si poutní kostel, napili vody ze studánky a obdivovali krásný pohled do údolí.Domů jsme přijeli velice spokojeni a plni dojmů.

.......prošli jsme kolem krásné rotundy patřící k tvrzi
.......čekání na prohlídku tvrze jsme využili k malému odpočinku a společnému fotu
...... pohled na tvrz
.....pohled na tvrz z druhé strany
...................čekáme na prohlídku interiéru /malovaného selského nábytku/

Výlet za krásami Šumavy -r. 2OO6

24. února 2009 v 23:50 | Jiřina |  .::Výlety::.
Trasa výletu: Lipka, Borová Lada, Chalupská slať,"Poledník",Srní, údolí Vydry, Železná Ruda
Počasí nám přálo, přijeli jsme spokojeni, s tím, že si tento výlet ještě zopakujeme.
...... před odjezdem na výlet
........Borová Lada,
......břízy kolem chodníčku jsou pouze z náletů
..Chalupská slať -pohled na jezero
......pohled na Kvildu
...... krásný pohled na šumavskou krajinu
......kostel v Srní
..pohled na oltář kostela v Srní
......pohled na Vydru a Čeňkovu pilu

Vybráno z archivu naší další činnosti

22. února 2009 v 19:57 | Jiřina |  .::Kultura::.

Zájezd Český Krumlov, Kaplice-prohlídky památek Č.Krumlova, závěr- veselice s našimi přáteli, seniory v Kaplici.

..........................pod hradem


.........pohled na zámek

.......a zábava se rozjíždí

........je nám tady dobře

Jarní veselice s našimi přáteli v Malenicích


............dobře se bavíme

.......odpočinek po tanečku

Poslední sezení v roce 28.12.2OO8¨.
.........sólo pro paní učitelku,která oslavuje v plné svěžesti 85 roků-hodně zdraví


Posezení v říjnu 2008 v klubovně U Plíšků.Radhostice 2OO7-veselice s našimi přáteli ,seniory z Vimperku,Č.Krumlova,Kaplice ,Kájova a z okolí.

......trochu radosti pro naše přátele

.......taneček začíná

......
....... všichni se dobře bavíme a těšíme na další setkání
Silvestr 2OO6-naše poslední posezení v daném roce.

......kapela,která nás večerem provázela a dělala dobrou náladu

.......po zhodnocení celoroční činnosti se dobře bavíme

..... úplná spokojenost


.....stále se bavíme a také zpíváme

.Turistické výlety a akce uskutečněné ve 2. pololetí 2008

16. února 2009 v 16:50 | Jiřina,Zuzana |  .::Turistika::.

Výlet 7.7.-trasa-Zdíkov-Zdíkovec-Hodonín-Benešova Hora-Peckov-Vacov-Čkyně
9km

Autobusem do Vimperka a dále Linkou do Zdíkova.Potom pěšky po modré do Zdíkovce a Hodonína,malé osady.zde nás zastihla nepřízeň počasí, takže došlo ke změně trasy a vydaly jsme se do vesničky Benešova Hora přes Peckov do Vacova a dále do Čkyně.Zde jsme si prohlédly zámeček,dnes sídlo OÚ,památník padlých z 1.sv.války a kostel sv.M.Magdaleny se hřbitovem. Ze Čkyně jsme jely domů.

........na mstě přes Mladíkovský potok u sochy sv. Jana Nepomuckého

Výlet 14.7.-trasa-Záboří -Holašovice
7 km

Autobusem do Prachatic,Lhenice do vesničky Záboří, s pěkně upravenou návsí a usedlostmi typu selské baroko.Odtud po silnici do Holašovic ,vesnice zapsané v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,díky architektuře domů kolem návsi-styl Lidové baroko. Z Holašovic jsme se navracely domů stejnou trasou.

.........Holašovice náves


..........v Holašovicích na návsi s vodníkem

........před selskou usedlostí s tradiční studnou

.........selská usedlost s tradiční studnou

........domek s barokním štítem "nalepený" na staré škole

Výlet 21.7.-trasa-Borová Lada-Chalupská slať-Svinná Lada-České chalupy-Nové Hutě.
7 km

Autobusem do Prachatic a dále cyklobusem přes Libínské sedlo-Volary, Zátoň a Horní Vltavici do Borové lady.Viděli jsme kapli sv. Anny,která byla zbořena v r. 1956 a v r.2006 znovu vystavěna.
Z Borové Lady jsme vyrazily po turistické cestě přes Teplou Vltavu na Chalupskou slať s rašeliništním jezírkem o rozloze 1,3 ha. Po povalovém chodníku ( 260 m) jsme se vraceli zpět a pokračovali přes České chalupy do Nové Hutě,kde jsme si prohlédli kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova,obnovený hřbitov .Vraceli jsme se autobusem přes Vimperk domů.

........U jezírka Chalupská slať-vyhlídkové molo

inf.tabulka o rašeliništi

........pohled na rašeliniště z poválkového můstku

.........pohled na ostrůvky v jezírku

.........jeden z mála našich mužských kolegů při focení

Výlet 28.7.-trasa- Vodňany-Chelčice-Libějovice-Lomec-zast. ČSAD
9 km

Autobusem na nádraží ČD Husinec a dále vlakem do Vodňan. Z Vodňan pěšky po modré kolem kaple sv. Magdaleny do Chelčic,kolem zámku v Libějovicích na Lomeček,Zeyerovou cestou,krásným lesoparkem, k poutnímu kostelu Panny Marie.Z Lomečku na aut. zast. a domů.
Výlet 4.8.-trasa Churáňov-Zlatá studna-Jezerní slať-Kvilda
10 km

Autobusem do Husince odtud " Klatovákem" do Stach a dále do Churáňova.Zde jsme si prohlédli areál zimních sportů a po modré se vydali na Zlatou studni.(bývalá sklářská osada).Dále jsme pokračovali přes Vydří most na rozcestí "U Danielů",prohlédli si Jezerní slať z dřevěné rozhledny.Potom už jsme pokračovali po silnici do Kvildy,kde jsme prohlédli kostel sv. Štěpána. Domů jsme se vraceli autobusem Kvilda-Zdíkov-Vimperk-Vl. Březí.

.....pohled na další Jezerní slať- jdeme po poválkovém chodníčku
Výlet 11.8.-cíl Klatovy

Autobusem z Husince přes Vimperk,Stachy,Kašperské Horya Sušici do Klatov.Zde jsme si prohlédly všechny památky:Černou věž,jezuitský kostel p.Marie a sv. Ignáce,barokní lékárnu"U Bílého jednorožce",sídlo MÚ Klatovy-sídlo postavené v pseudorenesančním slohu, katakomby,arciděkanský kostel narození p. Marie,Bílou věž a měšťanské domy na náměstí.
Domů jsme opět jely "Klatovákem".

.......v Klatovech se líbilo i vnoučatům našich turistek

Výlet 18.8.-trasa-Srní-Hauswaldská kaple-Kostelní vrch-Vchynicko-Tetovský plavební kanál-Modrava-Kvilda
14 km

Autobusem do Vimperka zde jsme přestoupili na autobus, který nás zavezl na Kvildu a odtud cyklobusem přes Filipovu Huť,Modravu, Antýgl a Rokytu do Srní.Zde jsme si prohlédli kostel Nejsvětější Trojice,roubenky a vydali se po modré k Hauswaldské kapli,místu se říká "šumavské Lurdy" se studánkou,kde jsme se osvěžili a pokračovali naučnou stezkou-okolo kostelního vrchu.
Na dřevěných panelech jsme si přečetli citáty spisovatele K.Klostermanna.Dále jsme pokračovali proti proudu Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu,byl vybudován v letech 1799-1801,zaujali nás důmyslně provedené mostky,sloužící tehdy pro povozy,které jely pro dřevo do lesa.Přes bývalou osadu Vchyně-Tetov jsme dorazili do Modravy.Z mostu jsme pak pozorovali soutok tří potoků-Filipohuťského,Modravského a Roklanského,z něhož vzniká nejkratší česká řeka Vydra ,která končí po 10 km na Čeňkově pile. Moc se nám líbila zrenovovaná Klostermannova chata, která nyní slouží jako penzion.Cyklobusem jsme dojelo do Kvildy,kde jsme si prohlédli kostel sv. Štěpána.Cyklobus nás opět zavezl až do Prachatic.

........přivaděč vody do studánky symbolizuje růženec
........zázračná voda vtéká do dlaně-dílo sklářky Vladěny Tesařové


Obnovené základy kaple z r. 1902
Výlet 25.8. -trasa-BorováLada-Buková slať-Knížecí Pláně-Žďárecké Sedýlko, Žďárecké jezírko-Strážný
22 km

Autobusem do Prachatic,odtud cyklobusem do Borové Lady.Po žluté pěšky kolem vrchu Homole a údolím Vltavského potoka/Malá Vltava/na Knížecí Pláně, vrchovištní rašeliniště, vyhlášené v r.1923 knížetem Schwanzerbergerem jako jedna z prvních rezervací.Na místě,kde stával kostel je obrovský dřevěný kříž se zbytkem schwarzenbergského znaku..Cesta zpět vedla po turistických značkách přes Žďárské Sedýlko k Žďáreckému jezírku(umělá vodní nádrž pro plavení dřeva).V Jelení a Žďárské slati jsme si všimly vzrůstu břízy-trpasličí bříza.Údolím říčky Časté jsme dorazily do Strážného a odtud autobusem domů.

.........u dřevěného kříže

........Žďárecké jezírko

........u Žďáreckého jezírka

.......unavené ve Strážném čekáme na autobus

Výlet 1.9.-trasa-Zdíkov-Branišov-Čábuze-Čábuzské Chalupy-Na hamru-Vítkovice-Mlýny-Žár
12 km

Opět "Klatovákem" z Husince do Zdíkova a odtud pěšky do Branišova,hezkým údolím do Čábuz.Po modré do údolí řeky Spůlky,vidíme dva mostky ,jeden přes Horský potok a druhý přes Mladíkovský potok.Jsou tu dochovány sejpy po rýžování zlata.V čábuzi opět obdivujeme lidovou architekturu a kapli sv. Cyrila a Metoděje.Zde narážíme na první mlýn -Landův mlýn.Jdeme dále přes Čábuzské Chalupy až k chatě Na hamru(bývalý skutečný hamr).Dalším putováním jsme došly ke starému kamennému kříži,který je označován jako Francouzský,protože podle historie prý v těchto místech zahynul francouzský voják.Pokračujeme v cestě po levém břehu Spůlky,údolím,míjíme další mlýn a vstupujeme do osady Vítovice,kde je také mlýn s náhonem.Cesta pokračuje do osady Mlýny.Po mostě přes potok míjíme krásné roubenky nalepené přímo na skálu.Kousek od nich je pstruhový mlýn,kde lze zakoupit čerstvé pstruhy po celý rok.Na říčce jsou vystavěny velké sádky,kde se jim dobře daří,protože říčka zaručuje čistou vodu.Ze Žáru jsme se autobusem dopravily do Čkyně a odtud domů

........ v Branišově u kapličky

........ve vesničce Čábuzské Chalupy

Výlet 8.9. -trasa- Lipka-pramen Volyňky-Vlčí kámen-Alpská vyhlídka-Bukovec-Smrčí Lipka
14 km

Autobusem do Vimperka a dále vlakem do Lipky.Po žluté pěšky na rozcestí pod Světlou horou,odtud k prameni Volyňky, který vyvěrá pod cestou zpod kořenů stromů,je označen dřevěnou cedulí, jen ten hrneček, který tam měl dát herec Luděk Munzar / dle pořadu ČT"Vzhůru k pramenům"/ tam už chyběl.Vrátili jsme se na rozcestí a pokračovali k Vlčímu kameni,což je malý pomníček,který připomíná , že na tomto místě v nadm.výšce 1090 m byl 2.12.1874 zastřelen poslední šumavský vlk.Pak nás čekal jeden z nejhezčích pohledů na šumavské hory až i Alpy a to na Alpské vyhlídce.Vrátili jsme se po cestě do Lipky a odtud dopravou domů.

.......na nádraží v Lipce

........ posezení na Alpské vyhlídce

Výlet 22.9.-trasa- Kvilda-Bučina-Stráž-Pramen Vltavy- Hraběcí Huť- Kvilda
12 km

Autobusem do Vimperka a odtud přestupem dna Kvildu.Z Kvildy cesta "Zeleným autobusem" na Bučinu.Vstupujeme do NP Bavorský les,seznamujeme se s historií osady Bučina.Lesním průsekem pokračujeme pod vrch Stráž, dále k pramenu Vltavy.Děsí nás pohled na stromy napadené kůrovcem .Docházíme na úpatí Černé hory, kde výšce 1172 m pramení Vltava.v blízkosti je studánka, u které stojé dřevěná socha dívky s klíčem na prsou ,symbolizující Vltavu.Přes Hraběcí Huť a Hamerské Domky přicházíme do Kvildy a odtud opět dopravou domů.


............vyfotily jsme se u obnovené kapličky na Bučině

.......... jsme u pramene Vltavy

........dřevěná socha,symbolizující řeku Vltavu

Výlet 29.9. - trasa-Městský okruh po památkách města Netolice
6 km

Autobusem do Netolic a dále prohlídka památek v městské památkové zóně:
radnice-neorenezační budova z roku1869
rožmberský dům ze 16. stol. ( dnes muzeum)
solnice-barokní sýpka z 18. století
děkanský kostel Nanebevzetí P.Marie
stará škola-neogotická budova z r.1863
děkanství-klasicisní soubor staveb
kašna z roku 1677 a barokní sousoší sv. J. Nepomuckého na náměstí
Ziegroserův mlýn ze 17. století
rybník Mnich se zbytky středověkého hrádku
Přemyslovské hradiště z 10. století na vrchu sv.Ján
rekreační areál u rybníka Podroužek

Zpět domů dopravou.


...........Přemyslovské hradiště na vrchu sv. Ján


..........děkanský kostel Nanebevzetí P.Marie

..........neogotická budova staré školy z r. 1863

Výlet-zájezd"Nedostupná Šumava",8.10.

Byla navštívena tato místa:
Hartmanice
Dobrá Voda( kostel sv. Vintíře se skleněnou křížovou cestou a oltářem)
Stodůlky a Velký Babylon
Zhůří a Javorná
Hůrka-obnovenákaple s umrlčími prkny
Hauswaldská kaple
Rokyta-geologická expozice hornin Šumavy
Tříjezerní slať,Javoří pila
Modrava, Antýgl-královácký dvorec
Sedlo u Srní,Klostermannova vyhlídka,Prášily

Podrobný výklad k jednotlivým místům podala paní průvodkyně z CHKO Šumava.
Zájezdu se zúčastnilo 33 osob z toho 15 členek z tur.oddílu seniorů.


......účastníci zájezdu u kaple v Hůrce

...... pohled na Babylon

......................obnovená kaple ve Stodůlkách

.........umrlčí prkna poblíž kaple

........rotunda se studánkou s pitnou vodou -proti vchodu do kostela sv.Vintíře

......... skleněný oltář v kostele sv,.Vintíře

...........skleněná křížová cestaVýlet 13.10.- trasa-Šumavské Hoštice-Škarez-Švihov-Drslavice-Lažiště
10 km

Autobusem do Šum.Hoštic a odtud do Škarezu,dále cesta pokračovala do Švihova kde mají památnou lípu starou 250 let.V Drslavicích jsme si prohlédly renezanční tvrz postavenou ve 12. století,v současné době je restaurovaná do původní podoby.Další zastavení bylo v Lažištích, vesničce,která se může chlubit roubenkami a špýcharovými domy v duchu Lidové architektury.Domů jsme odjely autobusem.

.........................pohled na Šumavské Hoštice,odkud vyrážíme na trasu

.......................,.. u kostela sv. Filipa v Šum.Hošticích

........ a jsme ve Škarezu

...........................kaplička z 18.století

.................................goticko-renesanční tvrz v Drslavicích
Výlet 20.10. trasa- Husinec-Těšovice-Budkov-kopec Hradějn-VKT-Vl.Březí
12 km

Opět autobusem do Husince,odtud po turistické značce kolem hotelu Na knížecí přes husinecký park do Těšovic.Míjely jsme koňský ranč p. Oulického a polní cestou se vydáváme nad těšovický lom.Na návsi v Těšovicích obdivujeme usedlosti selského baroka,kovářství,kapli z pol. 19.stol.Potom jsme šly tak jak nás napadlo směrem k Budkovu přes lesy,spíše "lesem nelesem".V Budkově se nachází gotická tvrz z r. 1370, využívaná jako sýpka.V současné době je součastí hospodářského objektu.Z Budkova jsme zamířily do Lhotky Chocholaté,přes louky,kopec Hradějn ,farmu VKT do Vl. Březí.
Výlet 27.10.-trasa- Lštění-Mářský vrch- Brdo-Dvorce-Šár-Libotyně
16 km


Autobusem do Lštění.Pěšky na Mářský vrch /tuto cestu jsme si zopakovaly,protože se nám tu moc líbilo a podzimní krajina je nádherná/Přesto jsme další putování trochu pozměnily a jinou cestou jsme se vydali do Brda,kde jsme si udělaly piknik. Zpáteční cesta vedla přes Dvorce a Lštění na Šár,okolo hajnice do Libotyně.Z Libotyně jsme jely autobusem domů,protože to byla dosti náročná trasa.
Výlet 3.11. -trasa-Vl.Březí-Velká Stránka-kolem lesní studánky-bývalý lom v Hradišti
4 km-odlehčovací,potlachový výlet s opékáním buřtů.


Vyšly jsme dopoledne od lípy na náměstí, kde máme pravidelné srazy , udělaly naplánovaný okruh a zavzpomínaly při posezení v lomu.Došly jsme k závěru, že všechny naše výšlapy jsou bezvadné a stále nás přibývá, z čehož máme velkou radost a těšíme se zase na další výšlapy.Rozhodně budeme trasy rzšiřovat a místa, která se nám nejvíce líbila určitě navštívíme znovu.

............tak na zdraví

..
........ a ještě se trochu zahřejeme

...........opékáme buřty


Výlet do Dubu u Prachatic na vernisáž fotografií Petry Jansové-9.11.
12 km

Vernisáž jsme navštívily na pozvání pana a paní baronky Battlagiových,majitelů zámku.Z Vlachova Březí jsme šly pěšky tam i zpět.Po úvodním slovu paní baronky, následoval kulturní program,vystoupili mladí lidé z centra STROOM, kytarové duo, vše bylo velice dojemné. Po ukončení vernisáže, byla prohlídka zámeckých prostor, které v současné době prochází velkou rekonstrukcí do původního stavu.....soubor STROOM zajistil na vernisáži kulturní vložku a pak bylo dobře v naší hospůdce


Výlet 10.11.-trasa- Vícemily-Buk-Veselka-Pravětín-Vimperk
12 km

Autobusem do Vimperka s výstupem na zastávce Vicemily.Odtud do osady Buk,která patří k našim nejstarším boubínským osadám.Náves je zajímavá-čtyřhraná,lemovaná usedlostmi s vraty a stájemi situovanými směrem k návsi a obytnými částmi situovanými do dvora.Měla to být ochrana před dravou zvěří.Na návsi stojí kaple P.Marie Sedmibolestné,.Nachází se tu také několik stavení staré Lidové architektury-roubenky s pavlačí ve štítu(čp.32),nedaleko dům s roubenou stodolou)čp.2) a blatský styl si uchoval dům čp.5 s křídlovým volutovým štítem a klenutou bránou,jehož autorství je přisuzováno Jakubu Bursovi. Z Buku po zelené směr Veselka,odtud po červené do Pravětína.Ve vsi je penzion pro seniory a pěkně opravenou kapli.Pokračujeme krásným údolím Pravětínského potoka,který se ve Vimperku vlévá do řeky Volyňky.Z kopce dojdeme až do Vimperka a odtud dopravou domů.

Návštěva muzea v Prachaticích-19.11
Program:Vánoční prodejní výstava ručních prací seniorů
Výstava"Čas vánoc -čas dárků:"
Prohlídka expozic prachatického muzea

Moc se nám líbilo vystoupení pěveckého souboru seniorek Radost,a vše ostatní co tuto akci provázelo bylo velice milé.Dověděli jsme se mnoho nového a zajímavého z historie Solné stezky, města Prachatic,měšťanských domů.Prostě byl to krásný kulturní zážitek.


Výlet 24.11.-trasa- Vimperk-nám.Svobody-Haselburg-Velká Klášterák-Malý Klášterák-Klášterec-Vyhlídka-trasa Zlaté stezky-Vodárna Solar-Vimperk.
10 km

Autobusem do Vimperka.Vycházkový okruh okolo Vimperka začínal na náměstí Svobody, kolem Haselburgu-gotická pevnůstka, z r. 1479,měla ochraňovat hrad před dělostřeleckou palbou,s válcovitou věží o průměru 14 m.Dále jsme došli naklášterecký viadukt/ Klášterák".Tento čtyřobloukový most na železniční trati byl dán do provozu v r.1900.Dále pokračování přes Malý Klášterák do Klášterce. Zde byl ve 13. století založen klášter bavorskými mnichy.Kaple na návsi je z r.1852/Povýšení sv. Kříže/další úsek směřoval po cestě směr Strážný na Vyhlídku.Po žluté jsme došly k památkovému objektu vodovodu Solar vybudovaného v r. 1888.Z tohoto místa je pěkný pohled na zámek.


Výlet-1.12.-trasa- Libínské sedlo-Perlovice-Pod Perlovicemi-Feferské rybníčky-kaple sv. Antonína-Prachatice

8 km

Autobusem na Libínské Sedlo-ves,která byla osídlena německým obyvatelstvem a byla nazývána Fefry. Po válce nahradili Němce rumunští reemigranti a pro jejich děti tu byla do roku 1972 česká škola.V současné době je to převážně rekreační oblast.V blízkosti vede cesta na Libín,je zde také lyžařský vlek,běžecké tratě.Kostel sv. Anny restaurovaný v roce 2001.Kostelem nás provedla paní Weysserová s výkladem k historii kostela.Po prohlídce následovala chůze do Perlovic-rekreační vesničky a po bývalé tankové cestě jsme sešly dolů do Prachatic a autobusem domů.Výlet 7.12.-trasa- Vl.Březí-Lipovice-Dub,
6 km -Vernisáž výstavy Vánoční perníčky, Hany a Markétky Hadových

Pěšky do Dubu na zámek Perníčkys vánoční tématikou byly nádherné a mohly jsme si je i zakoupit.Výstava byla s malým pohoštěním a prohlídkou zámku.Bylo vidět, že rekonstrukční práce pokročily opět o pořádný kus dopředu.


.....majitelé zámku vždy s úsměvem vítají každého návštěvníka

Adventní koncert: Vánoce 2008s "Českou písní" v kostele Povýšení sv. Kříže v Husinci
8.12.
Vánočně vyzdobeným náměstím jsme vstoupily do kostela.Vnitřní prostory jsou menší, ale útulný.Oltář sv. Jana Nepomuckého pochází z 18. století,oltář sv. Václava z 19. století.Postranní obrazy sv. Mikuláše a sv. Floriána vytvořil malíř Emanuel Zillich. Pod kruchtou je umístěn oltářP.Marie z r. 1851 varhany jsou z r. 1891.Sbor Česká píseň dirigoval sbormistr Václav Kraus,Repertoár byl zaměřen k adventnímu času, skladby a písně dobových skladatelů světových i českých, zpívaných v latině.Zazněly i černošské spirituály.Z koncertu jsme odcházely přímo nadšeně,moc se nám vše líbilo.Měly hlavně dobrý pocit z toho, že jsme spojily kulturní zážitek s naší turistikou


Mikulášská nadílka s hudbou a tancem v Konibaru v Kájově.
9.12.

Tuto akci každoročně pořádá MO SD v Českém Krumlově a jako obvykle pozvala partnerské organizace z Kaplice, Vimperka a Vlachova Březí.Moc se nám zábava líbila, protože většina ze seniorů se již znala z minulých setkání.Dobře jsme si všichni dohromady zazpívali,zatančili .Bylo to příjemně prožité odpoledne. V podvečer jsme se vracely autobusem domů.Výlet 15.12.-trasa -"Spojené státy Koželské"-Dáchov-Mojkov-Horní Kožlí-Dolní Kožlí-Vl. Březí.
8 km

Autobusem do Vimperka s výstupem na rozcestí Dáchov.Dále do Dáchova,po prohlídce vesničky pokračujeme do Mojkova kaple z 18. století, po modré do Horního Kožlí. Kocháme se krásnými pohledy do šumavské krajiny a dále pokračujeme do Dolního Kožlí,kde si prohlédneme kapli a po zelené v zářezu po svahu se vracíme domů do Vl.Březí.


Navštívili jsme adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích 22.12.

Kostel pochází z poloviny 13. století s hrobkou prachatických děkanů,mohutnoučtyřhrannou věží.Na stěnách se dochovaly četné gotiké fresky.

Program koncertu:Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Vánoční koledy
To vše v podání smíšeného pěveckého sboru Česká píseň za doprovodu Pošumavské komorní filharmonie,pod taktovkou Karla Haymanna.V kostele byla překrásná akustika a dané prostředí navodilo tu pravou vánoční atmosféru.
Domů jsme jely soukromými auty.


Adventní koncerty ve Vlachově Březí, kterých jsme se také zúčastnily.

9.12.2008 to byl Šumavský advent-beseda se spisovatelem Ondřejem Filipem o Karlu Klostermannovi a šumavských legendách.

15.12.2008-Radujme se,veselme se ! byl to předvánoční program ZUŠ-scénky, hudba ,zpěv žáků ZUŠ.

18.12.2008- závěrečný koncert duchovní hudby v podání žáků a učitelů ZMUŠ Vlachovo Březí.


Silvestrovský výstup na Boubín .
trasa-Kubova Huť-vrchol Boubína a zpět.
10 km

Tohoto výstupu se zúčastnily pouze "skalní" turisté.Tato akce má již svou tradici, letos se konala po deváté. Letošní ročník byl v duchu "Večerníčkové postavy".Z Vimperku byly vypraveny tři vlakové soupravy, které vyjížděly v různě stanovených časech.Ve vlaku byly postavičky ze známých večerníčků-Mach a Šebestová,motýl Emanuel,Víla Amálka,Bob a Bobek,Anče a Trautenberk...apod. Užily jsme si pěkné legrace.Po příjezdu na Kubovu Huť, většina účastníků vyrazila na vrchol Boubína. Cesta byla docela náročná,hodně sněhu a hodnělidí.U rozhledny jsme od pořadatelů dostaly na památku pohlednici srazítkem.Sestup byl ale náročnější, protože jsme se míjely s lidmi,které přivezl vlak a oni pochodovali na vrchol. Stejnou cestou jsme odjely domů.Turistické výlety uskutečněné v 1.pololetí 2008

14. února 2009 v 10:56 | Jiřina,Zuzana |  .::Turistika::.
Tradici turistických vycházek za poznáním a také k utužení zdraví, založila naše kamarádka Martička Předotová.
Členky turistického kroužku při MO STP spolu se členkami MO SD chodí pravidelně každé pondělí na předem domluvené výletní trasy.Někdy jdou s námi i naši mužští kolegové. Jednotlivé trasy připravuje Ing. Zuzka Podlešáková, která zároveň vede kroniku tohoto oddílu. Zájemci o výlety jsou informováni ve vývěsní skříňce na náměstí. Ze jmenované kroniky se svolením její autorky ing.Podlešákové jsou k jednotlivým výletům, převzaty a upraveny články včetně dokumentace.

Výlet 7.1. -trasa: Lštění -Šár-Mojkov-Horní Kožlí-Dolní Kožlí-Vlachovo Březí
celkem l4 km

Autobusem jsme se dopravily do Lštění a odtud pěšky po plánované trase. Cestou nás provázely nádherné výhledy na šumavské velikány/ Boubín, Bobík, Libín/.Dokonce bylo vidět i na Blanský les s Kletí.Bylo pěkné počasí, žádný sníh.

........kostel sv. Vojtěcha ve Lštění


..................................kostel sv.Vojtěcha ,čelní strana se vstupem


Výlet 14.1. -trasa: 8 km - Vícemili- Svatá Máří-Trhonín-Vimperk

Z Vlachova Březí autobusem do Vimperka a odtud pěšky po naplánované trase,návrat do Vimperka a autobusem zpět do Vl.Březí

Cestou do vesničky sv. Máří jsme procházely přírodním útvarem zvaným Skalka, který je památkově chráněný/turmalín/. Zvony na kostele Máří Magdaleny ,jsou tři a patří k nejstarším na jihu Čech. V trhoníně jsme si prohlédly domy s "Lidovou architekturou "-roubenky. Počasí moc nepřálo,bylo chladno a střídavě mlha, takže jsme ani nefotily a použily jsme ofic. fotografie.


Výlet 21.l. -trasa: 6 km - Vl.Březí-STS Těšovice-Výrov Husinec

Z Vlachova Březí autobusem na zastávku STS Těšovice a odtud pěší túra, lesem přes kopec Výrovčice s nádhernými pohledy na Husinec až do Výrova, kde jsme obdivovaly krásně upravenou náves s kapličkou. Odtud do Husince a autobusem zpět do Vl. Březí.

........zastávka v Husinci u Blanice -foto s vodníkem


.......v pozadí vesnička Výrov,pohled z hlavní cesty do Husince


........Husův památník na náměstí v Husinci

.......pohled na náměstí v Husinci od sochy


.......horní část náměstí s pohledem na husinecký kostel

Společenský večer rodičů a přátel školy ZMUŠ.

Kromě turistiky jsme se rozhodly,že navštívíme společně 12. společenský večer rodičů a přátel školy ve Vlachově Březí.Moc se nám tam líbilo, večírek měl hodnotný program, takže jsme po jeho ukončení spokojené odcházely domů.Výlet 28.1.-trasa:7,5 km- Vl.Březí-Dáchov-Horní Kožlí-Dolní Kožlí-Vl.Březí.

Autobusem na rozcestí Dáchov.Dále pěšky po cestě do Dáchova,prohlídka vesničky.Pokračování do Horního Kožlí. Cestou jsme opět obdivovaly nádherné výhledy do pošumavské krajiny.Při každé cestě touto krajinou objevujeme nová zakoutí. Do Vl. Březí jsme dorazily po zelené značce.

.......pohled na pošumavskou krajinu z Dolního Kožlí


........pohled z Dolního Kožlí, v dáli "Temelínská čtyřčata"

......... a jsme opět doma-Vlachovo Březí,náměstí


Výlet dne 4.2.-trasa-Bavorov-Bílsko-Měkynec-Krajníčko-Bavorov
12 km.

Z Vl.Březí doprava autobusem do Husince a odtud vlakem do Bavorova. Z Bavorova jsme vyrazily pěšky do Bílska,kde byla domluvena exkurze na "Kozí farmě". Pan Šťastný,majitel farmy nás přátelsky provedl farmou s výkladem kolem chovu koz a výrobě produktů z kozího mléka.Také jsme ochutnaly výborné sýry. Po tom jsme pokračovaly do Měkynce,kde nás zaujaly selsko-barokní usedlosti včetně zajímavé rotundy na návsi.Pokračovaly jsme do Krajníčka a dále do Bavorova.Odtud autobusem přes Prachatice domů.Výlet 11.2.-trasa- Předslavice-Bušanovice-Beneda-Dolní Nakvasovice-Setěchovice-Bolíkovice-Uhřice-Vlachovo Březí.
15 km

Přeprava autobusem do Předslavic,odtud po silnici do Bušanovic a Benedy.U Bušanovic jsme si prohlédly sluneční elektrárnu /fotovoltaická/.Z Benedy jsme šly terénem po polní cestě do Setěchovic, a přes Bolíkovice do Uhřic. Obdivovaly jsme barokní štíty selských usedlostí a kaplička,zhotované zedníkem Jakubem Bursou. Z Uhřic jsme pokračovaly pěšky domů.Byla to dosti náročná trasa, ale v pohodě jsme to všechny zvládly..

........Kulturní památka v Bušanovicích-Bursův štít nad vjezdem

.........solární elektrárna v Bušanovicích

.........pohled z druhé strany

Výlet 18.2.-trasa-Blanice-Čichtice-Bavorovské Svobodné Hory-Bavorov
10 km

Aoutobusem do Husince a odtud vlakem do zast. Blanice.Potom pěšky do Čichtic,návštěva židovského hřbitova.Také jsme se zastavily u rybníka, kde se natáčel Troškův film Princezna ze mlejna.Také jsme se zastavily na Schwanzenberském dvoře,který je památkou,ale v současné době v dezolátním stavu.Z Bavorovských Svob. Hor jsme měly krásný výhled na celou vodňanskou pánev.Dále jsme pokračovaly pěšky do Bavorova a autobusem domů přes Prachatice.


Výlet 25.2.-trasa-Dvorce-Brdo-Bošice-Hradčany-Čkyně
12 km

Autobusem do Dvorců,lesem pěšky dále k samotám Brdo.Zde jsme si udělaly malý piknik u rybníka z druhé strany pod Mářským vrchem.Na další trase jsme se rozhlížely po samotách nacházejících se na přilehlých kopcích.Pomalu jsme se dostaly do Bošic,prohlédly si kapli a pokračovaly do Čkyně.Nad Čkyní jsme si prohlédly židovský hřbitov,který se právě opravoval.Ze čkyně jsme jely autobusem domů.

Výlet 10.3.-trasa Libínské sedlo-rozhledna Libín-kaple sv.Patriarchy-křížová cesta-Lázně sv. Markéty-Prachatice
14 km

Autobusem jsme dojely do osady Libínské sedllo. Prohlédly památky/ kostel sv.Anny/ na návsi.Potom jsme se vydaly po modré turistické značce na náročný výstup na vrchol Libína.Vystoupily jsme až na rozhlednu/ je vysoká 27 m/. Nádherný výhled na Českobudějovickou pánev, Strakonicko a celou Šumavu.Pokud počasí dovolí jsou vidět i vrcholky Alp..Z Libína jsme zvolily cestu z kopce ke kapli sv. Patriarchy,podél opravené křížové cesty ,přes Lázně sv. Markéty do Prachatic na autobusové nádraží,domů.


Výlet 17.3.-trasa-Vl. Březí-Kančov-Chlumany-Husinec-Budkov-Lhota Chocholatá-Hradějn-Vl.Březí
10 km

Šly jsme cestou přes Malou Stránku,nad hřištěm pod Kančovem do Chluman.Odtud po modré značce do Husince-nad cihelnou ke hřbitovu.Dále po červené kolem lesní školky do Budkova na náves,prohlížíme si tvrz a zvoničku.Polní cestou se vydáváme do Lhoty Chocholaté,přes Hradějn do Vl. Březí.

Výlet 31.3.-trasa-Lštění-Mářský vrch-Smrčná-Bohumilice
9 km

Autobusem do Lštění.Odtud na Mářský vrch-kolem opravené křížové cesty a vysilače na rozhlednu s kaplí sv. Václava.Je vysoká 12 m,v n.m. výšce 900 m.Výhled je pouze ve výseči stromů na pastviny a rejty.Pod rozhlednou je přírodní útvar -kamenné moře.Odtud jsme pokračovaly přes osadu Smrčná do Bohumilic.prohlédly jsme si vasničku s kostelem Nejsvětější trojice.Výlet 14.4. -trasa- Husinec-podél řeky Blanice-Obcizna-Pod Pintovkou-Rechle-Podedvorský mlýn-Zábrdí-Kratušín
14 km

Autobusem do Husince.Odtud podél Blanice kolem chatek.U Zabrdského mlýna byla odpočinková zastávka.Dále jsme pokračovaly do Zábrdí,zde jsme navštívily výstavu betlém-sbírka obsahuje celkem asi 7OO betlému, je největší v republice.Majitelka ´pí Vizinová podala k výstavě výklad.
Odtud jsme se vydaly do Kratušína odtud autobusem do Husince a domů.

............... svačina pod Pintovkou
Výlet 21.4.-trasa- Spálenec-sv.Magdalena-Sněženský potok-samota u Rózy-dioritová Boží muka- kaple Hermann-údolí Blanice-Zbytiny.
13 km

Odjezd autobusem do Prachatic a dále vlakem do Spálence.Zde jsme si prohlédly úzkokolejnou dráhu,která v minulosti sloužila k dopravě dřeva na pilu.Potom jsme lesní cestou vystoupaly ke kostelíku sv. Magdaleny,který byl za spolupráce německé společnosti pěkně opraven a několikrát za rok se zde konají hudební koncerty a jednou v roce velká pouť,kterou organizují němečtí věřící s našimi věřícími.Od kostelíka je nádherný pohled do údolí na Zbytiny.Sestupujeme k Sněžnému potůčku,kolem samoty U Rózy/s malovaným štítem/ k památným bukům a dioritovým Božím mukám. Kolem zrestaurované kaple sv. Hermanna pokračujeme do Zbytin.Zde bylo setkání se starostou panem Pospíšilem,který podal výklad o minulosti,současnosti i záměrech obce.Ze Zbytin autobusem přes Libínské sedlo do Prachatic a domů.

............Zbytiny-pohled z cesty od nádraží

.............pohled na Zbytiny od kaple sv.Máří Magdaleny

......... pěkný rybníček vedle kaple ,do kterého vtéká pramen s pitnou vodou/je vidět kus hrnku/

Výlet 28.4.-trasas- Šumavské Hoštice-Machů mlýn-Trpín-pod Chválovem-Chlístov-Kratušín
12 km

Autobusem do Šumavských Hoštic prohlídka hřbitova,kostela sv. Filipa,,pan starosta podal výklad o vesnici a věnoval nám pohledy.Dále po podle tur. zn. k Machů mlýnu ,u kterého stojí památná lípa.Údolím Cikánkého potoka jsme pokračovali do Trpína,odtud do Chlístova/opravená kaplička/,památná lípa,pod kterou kázal M.J.Hus.Cesta končila v Kratušíně,odkud autobusem přes Husinec domů.

Výlet 5.5.-trasa-Prachatice-Cvrčkov-Stádla-Horní Záblatí-Záblatí
11 km
Autobusem do Prachatic,dále pěšky po modré přes Cvrčkov a Stádla do Horního záblatí.Domů přes Husinec autobusem Viděly jsme .krásnou krajinu.
.............na zastávce v Záblatí
Výlet 12.5. trasa- Vl. Březí-Kančov-nad Chlumany-Dolní Kožlí-Vl. Březí.
7 km

Přes malou Stránku/část Vl.Březí/ dále pod Kančovem na Rozcestí pod Chlumany k turistickému odpočivadlu.Od Kančova jsme mohly sledovat, co bylo v našem městě nově postaveno, opraveno a zvelebeno.Dále po modré do Dolního Kožlí-krásné výhledy na Libín,Boubín,Bobík.návrat po zelené s kopce dolů do Vlachova Březí.


Výlet 26.5.-trasa-Volyně-Zlešice-Malenice-Černětice
11 km

Autobusem do Volyně potom směrem západním,prohlídka hřbitovního kostela Proměnění Páně na Malsičce.Odtud pěkné výhledy do okolí a na město Volyni.Dále cesta pokračovala přes Zlešice/ hospoda se známým orchestrionem/ do Malenic.Prohlídka hřbitova, kde je pochován arch.Josef Zítek,historik Teplý a režiser Zdeněk Podskalský.Součástí hřbitova je kostel sv. Jakuba Většího-jedná se o gotickou stavbu s hranolovou věží.Je zde také hamr,který byl v provozu do r. 1961,nyní sezde provozuje kovářská dílna. Na kopci Hůrka jsme si prohlédly kapli sv. Václava- románská rotonda.Odtud jsme pokračovaly do Černětic,vesničky, ve které je k vidění jednopatrový barokní zámek/není přístupný veřejnosti/,kaplička sv. Vojtěcha a selské usedlosti se štíty Jakuba Bursy.Z Černětic autobusem domů.


Výlet 2.6.-trasa-Dub- Čarouše-Lhotka Chocholatá-Vl.Březí
16 km

Pěšky z Vl.Březí po silnici přes Žabrakov a Lipovice do Dubu u Prachatic.Prohlídka zámku s výkladem paní baronky.Zámek se pěkně rekonstruuje a je to už hodně viditelné.Návštěva stacionáře STROOM ,kde pracují částečně duševně i tělesně postižení mladí lidé.Obdivovali jsme jejich výrobky zejména z tkalcovské a keramické dílny.Z Dubu po červené přes les Čarouše na rozcestí u Budkova.,přes Lhotu Chocholatou domů.

Výlet 9.6.-trasa- Vl. Březí-Hradiště-Libotyně-hajnice- Lštění
9 km

Pěšky přes Velkou Stránku ,kolem koupaliště lesní cestou přes kopec Hradiště do Libotyně.Prohlídka usedlostí s Bursovými štíty včetně kapličky.Po žluté značce dále k hajnici a lesní cestou do kopce přes Šár do Lštění.Pokochání se šumavskými kopci a návrat domů autobusem..........pohled na vesničku Lštění
Výlet 16.6.-trasa-cíl cesty-Lázně Bechyně.

Autobusem do Strunkovic,odtud linkovým autobusem až do Bechyně.Následovala prohlídka města,lázní,potom procházka k mostu přes Lužnici a lázeňským parkem.


.........u řeky Lužnice v Bechyni


Výlet 23.6.-trasa-Javorník ves-kaple sv. Antonína-rozhledna-kaplička-královský kámen-Tejmlov-Úbislav-Stachy
15 km

Autobusem do Vimperka,linkou dále do obce Javorník.potom pěšky ke kapli sv.Antonína a k rozhledně.potom zdolání 200 schodů až na ochoz rozhledny.pěšky jsme dále pokračovaly po červené ke kapličce vytesané ve skále a ke Královskému kameni/přírodní útvar/.Přes osadu Tejmlov do Úbislavi / starý buk/.Prohlídka kohoutího kříže,znázorňující Kristovo utrpení.Pokračovaly jsme strmým stoupáním do obce Stachy a odtud autobusem domů.

........jsme ve Vimperku a dále jedeme do obce Javorník

..........................u kaple sv. Antonína

..........pod Kohoutím křížem v Úbislavi


.............odpopčíváme pod rozhlednou a je nám dobře


......cestou kamenným korytem
Výlet 30.6. -trasa- Kubova Huť-vrchol BoubínaNa křížkách-prales-jezírko-Idina pila-tábořiště pod Boubínem-žel.zastávka Zátoň
17 km

Autobusem doVimperka dále vlakem do Kubovy Huti /žel. zastávka nejvýše položená v Česku/.Tam nás čekal 4 km výstup na vrchol Boubína a 100 schodů na ochoz dřevěné rozhledny,odkud je nezapomenutelný pohled na krajinu do všech stran.Pokračovaly jsme Lukénskou cestou kolem boubínské obory a pralesa k jezírku.Dále pak kolem Idiny pily,kde je také informační středisko, dolu k tábořišti pod Boubínem.Zde jsme se občerstvily a odešly do 1 km vzdálené zastávky Zátoň a autobusem domů.

...........vlaková zastávka v Kubově Huti

Naše první setkání v klubu u Petra

11. února 2009 v 23:21 | Jiřina |  .::Kultura::.
....
.........společné posezení v roce 1997 u Petra v klubu


.........u Petra v klubu

Rok 2OO4 -oslava narozenin naší seniorky paní Pilveinové,dožívá se 9O roků v plné svěžesti

....sólový taneček s panem starostou


......předání kytice a dárku

Rok 2OO6 a naše veselice v Radhosticích

.........veselice v Radhosticích u Vlachova Březí s našimi přáteli z Vimperka, Krumlova ,Kájova a přilehlých vesniček v roce 2006


........veselice seniorů v roce 2006


.......Radhostice 2006


......Radhostice 2006
...... duo muzikantů, které nám dělalo dobrou náladu

Něco o nás

11. února 2009 v 17:24 | Jiřina |  .::Úvod::.
Vítejte na stránkách vlachobřezských seniorů.

Jsme malá organizace s 30 ti členy v malém pošumavském městečku Vlachovo Březí. Scházíme se již 15 roků pravidelně poslední čtvrtek v měsíci. Klasickou klubovnu nemáme, ale v hospůdce "U Plíšků" nám vytvořili krásné prostředí s obsluhou.Pro nás bylo také důležité., že mísnost je v přízemí.
Veškeré naše akce plánujeme společně. Jsou to výlety, divadla, vernisáže, turistika a společné veselice s našimi přáteli z Vimperka, Kaplice, Krumlova, Kájova a Prachatic.
Touto cestou chceme ukázat, že stárnout neznamená uzavřít se do sebe, ale aktivně prožívat každý den s rodinou a se svými přáteli.