.Turistické výlety a akce uskutečněné ve 2. pololetí 2008

16. února 2009 v 16:50 | Jiřina,Zuzana |  .::Turistika::.

Výlet 7.7.-trasa-Zdíkov-Zdíkovec-Hodonín-Benešova Hora-Peckov-Vacov-Čkyně
9km

Autobusem do Vimperka a dále Linkou do Zdíkova.Potom pěšky po modré do Zdíkovce a Hodonína,malé osady.zde nás zastihla nepřízeň počasí, takže došlo ke změně trasy a vydaly jsme se do vesničky Benešova Hora přes Peckov do Vacova a dále do Čkyně.Zde jsme si prohlédly zámeček,dnes sídlo OÚ,památník padlých z 1.sv.války a kostel sv.M.Magdaleny se hřbitovem. Ze Čkyně jsme jely domů.

........na mstě přes Mladíkovský potok u sochy sv. Jana Nepomuckého

Výlet 14.7.-trasa-Záboří -Holašovice
7 km

Autobusem do Prachatic,Lhenice do vesničky Záboří, s pěkně upravenou návsí a usedlostmi typu selské baroko.Odtud po silnici do Holašovic ,vesnice zapsané v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,díky architektuře domů kolem návsi-styl Lidové baroko. Z Holašovic jsme se navracely domů stejnou trasou.

.........Holašovice náves


..........v Holašovicích na návsi s vodníkem

........před selskou usedlostí s tradiční studnou

.........selská usedlost s tradiční studnou

........domek s barokním štítem "nalepený" na staré škole

Výlet 21.7.-trasa-Borová Lada-Chalupská slať-Svinná Lada-České chalupy-Nové Hutě.
7 km

Autobusem do Prachatic a dále cyklobusem přes Libínské sedlo-Volary, Zátoň a Horní Vltavici do Borové lady.Viděli jsme kapli sv. Anny,která byla zbořena v r. 1956 a v r.2006 znovu vystavěna.
Z Borové Lady jsme vyrazily po turistické cestě přes Teplou Vltavu na Chalupskou slať s rašeliništním jezírkem o rozloze 1,3 ha. Po povalovém chodníku ( 260 m) jsme se vraceli zpět a pokračovali přes České chalupy do Nové Hutě,kde jsme si prohlédli kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova,obnovený hřbitov .Vraceli jsme se autobusem přes Vimperk domů.

........U jezírka Chalupská slať-vyhlídkové molo

inf.tabulka o rašeliništi

........pohled na rašeliniště z poválkového můstku

.........pohled na ostrůvky v jezírku

.........jeden z mála našich mužských kolegů při focení

Výlet 28.7.-trasa- Vodňany-Chelčice-Libějovice-Lomec-zast. ČSAD
9 km

Autobusem na nádraží ČD Husinec a dále vlakem do Vodňan. Z Vodňan pěšky po modré kolem kaple sv. Magdaleny do Chelčic,kolem zámku v Libějovicích na Lomeček,Zeyerovou cestou,krásným lesoparkem, k poutnímu kostelu Panny Marie.Z Lomečku na aut. zast. a domů.
Výlet 4.8.-trasa Churáňov-Zlatá studna-Jezerní slať-Kvilda
10 km

Autobusem do Husince odtud " Klatovákem" do Stach a dále do Churáňova.Zde jsme si prohlédli areál zimních sportů a po modré se vydali na Zlatou studni.(bývalá sklářská osada).Dále jsme pokračovali přes Vydří most na rozcestí "U Danielů",prohlédli si Jezerní slať z dřevěné rozhledny.Potom už jsme pokračovali po silnici do Kvildy,kde jsme prohlédli kostel sv. Štěpána. Domů jsme se vraceli autobusem Kvilda-Zdíkov-Vimperk-Vl. Březí.

.....pohled na další Jezerní slať- jdeme po poválkovém chodníčku
Výlet 11.8.-cíl Klatovy

Autobusem z Husince přes Vimperk,Stachy,Kašperské Horya Sušici do Klatov.Zde jsme si prohlédly všechny památky:Černou věž,jezuitský kostel p.Marie a sv. Ignáce,barokní lékárnu"U Bílého jednorožce",sídlo MÚ Klatovy-sídlo postavené v pseudorenesančním slohu, katakomby,arciděkanský kostel narození p. Marie,Bílou věž a měšťanské domy na náměstí.
Domů jsme opět jely "Klatovákem".

.......v Klatovech se líbilo i vnoučatům našich turistek

Výlet 18.8.-trasa-Srní-Hauswaldská kaple-Kostelní vrch-Vchynicko-Tetovský plavební kanál-Modrava-Kvilda
14 km

Autobusem do Vimperka zde jsme přestoupili na autobus, který nás zavezl na Kvildu a odtud cyklobusem přes Filipovu Huť,Modravu, Antýgl a Rokytu do Srní.Zde jsme si prohlédli kostel Nejsvětější Trojice,roubenky a vydali se po modré k Hauswaldské kapli,místu se říká "šumavské Lurdy" se studánkou,kde jsme se osvěžili a pokračovali naučnou stezkou-okolo kostelního vrchu.
Na dřevěných panelech jsme si přečetli citáty spisovatele K.Klostermanna.Dále jsme pokračovali proti proudu Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu,byl vybudován v letech 1799-1801,zaujali nás důmyslně provedené mostky,sloužící tehdy pro povozy,které jely pro dřevo do lesa.Přes bývalou osadu Vchyně-Tetov jsme dorazili do Modravy.Z mostu jsme pak pozorovali soutok tří potoků-Filipohuťského,Modravského a Roklanského,z něhož vzniká nejkratší česká řeka Vydra ,která končí po 10 km na Čeňkově pile. Moc se nám líbila zrenovovaná Klostermannova chata, která nyní slouží jako penzion.Cyklobusem jsme dojelo do Kvildy,kde jsme si prohlédli kostel sv. Štěpána.Cyklobus nás opět zavezl až do Prachatic.

........přivaděč vody do studánky symbolizuje růženec
........zázračná voda vtéká do dlaně-dílo sklářky Vladěny Tesařové


Obnovené základy kaple z r. 1902
Výlet 25.8. -trasa-BorováLada-Buková slať-Knížecí Pláně-Žďárecké Sedýlko, Žďárecké jezírko-Strážný
22 km

Autobusem do Prachatic,odtud cyklobusem do Borové Lady.Po žluté pěšky kolem vrchu Homole a údolím Vltavského potoka/Malá Vltava/na Knížecí Pláně, vrchovištní rašeliniště, vyhlášené v r.1923 knížetem Schwanzerbergerem jako jedna z prvních rezervací.Na místě,kde stával kostel je obrovský dřevěný kříž se zbytkem schwarzenbergského znaku..Cesta zpět vedla po turistických značkách přes Žďárské Sedýlko k Žďáreckému jezírku(umělá vodní nádrž pro plavení dřeva).V Jelení a Žďárské slati jsme si všimly vzrůstu břízy-trpasličí bříza.Údolím říčky Časté jsme dorazily do Strážného a odtud autobusem domů.

.........u dřevěného kříže

........Žďárecké jezírko

........u Žďáreckého jezírka

.......unavené ve Strážném čekáme na autobus

Výlet 1.9.-trasa-Zdíkov-Branišov-Čábuze-Čábuzské Chalupy-Na hamru-Vítkovice-Mlýny-Žár
12 km

Opět "Klatovákem" z Husince do Zdíkova a odtud pěšky do Branišova,hezkým údolím do Čábuz.Po modré do údolí řeky Spůlky,vidíme dva mostky ,jeden přes Horský potok a druhý přes Mladíkovský potok.Jsou tu dochovány sejpy po rýžování zlata.V čábuzi opět obdivujeme lidovou architekturu a kapli sv. Cyrila a Metoděje.Zde narážíme na první mlýn -Landův mlýn.Jdeme dále přes Čábuzské Chalupy až k chatě Na hamru(bývalý skutečný hamr).Dalším putováním jsme došly ke starému kamennému kříži,který je označován jako Francouzský,protože podle historie prý v těchto místech zahynul francouzský voják.Pokračujeme v cestě po levém břehu Spůlky,údolím,míjíme další mlýn a vstupujeme do osady Vítovice,kde je také mlýn s náhonem.Cesta pokračuje do osady Mlýny.Po mostě přes potok míjíme krásné roubenky nalepené přímo na skálu.Kousek od nich je pstruhový mlýn,kde lze zakoupit čerstvé pstruhy po celý rok.Na říčce jsou vystavěny velké sádky,kde se jim dobře daří,protože říčka zaručuje čistou vodu.Ze Žáru jsme se autobusem dopravily do Čkyně a odtud domů

........ v Branišově u kapličky

........ve vesničce Čábuzské Chalupy

Výlet 8.9. -trasa- Lipka-pramen Volyňky-Vlčí kámen-Alpská vyhlídka-Bukovec-Smrčí Lipka
14 km

Autobusem do Vimperka a dále vlakem do Lipky.Po žluté pěšky na rozcestí pod Světlou horou,odtud k prameni Volyňky, který vyvěrá pod cestou zpod kořenů stromů,je označen dřevěnou cedulí, jen ten hrneček, který tam měl dát herec Luděk Munzar / dle pořadu ČT"Vzhůru k pramenům"/ tam už chyběl.Vrátili jsme se na rozcestí a pokračovali k Vlčímu kameni,což je malý pomníček,který připomíná , že na tomto místě v nadm.výšce 1090 m byl 2.12.1874 zastřelen poslední šumavský vlk.Pak nás čekal jeden z nejhezčích pohledů na šumavské hory až i Alpy a to na Alpské vyhlídce.Vrátili jsme se po cestě do Lipky a odtud dopravou domů.

.......na nádraží v Lipce

........ posezení na Alpské vyhlídce

Výlet 22.9.-trasa- Kvilda-Bučina-Stráž-Pramen Vltavy- Hraběcí Huť- Kvilda
12 km

Autobusem do Vimperka a odtud přestupem dna Kvildu.Z Kvildy cesta "Zeleným autobusem" na Bučinu.Vstupujeme do NP Bavorský les,seznamujeme se s historií osady Bučina.Lesním průsekem pokračujeme pod vrch Stráž, dále k pramenu Vltavy.Děsí nás pohled na stromy napadené kůrovcem .Docházíme na úpatí Černé hory, kde výšce 1172 m pramení Vltava.v blízkosti je studánka, u které stojé dřevěná socha dívky s klíčem na prsou ,symbolizující Vltavu.Přes Hraběcí Huť a Hamerské Domky přicházíme do Kvildy a odtud opět dopravou domů.


............vyfotily jsme se u obnovené kapličky na Bučině

.......... jsme u pramene Vltavy

........dřevěná socha,symbolizující řeku Vltavu

Výlet 29.9. - trasa-Městský okruh po památkách města Netolice
6 km

Autobusem do Netolic a dále prohlídka památek v městské památkové zóně:
radnice-neorenezační budova z roku1869
rožmberský dům ze 16. stol. ( dnes muzeum)
solnice-barokní sýpka z 18. století
děkanský kostel Nanebevzetí P.Marie
stará škola-neogotická budova z r.1863
děkanství-klasicisní soubor staveb
kašna z roku 1677 a barokní sousoší sv. J. Nepomuckého na náměstí
Ziegroserův mlýn ze 17. století
rybník Mnich se zbytky středověkého hrádku
Přemyslovské hradiště z 10. století na vrchu sv.Ján
rekreační areál u rybníka Podroužek

Zpět domů dopravou.


...........Přemyslovské hradiště na vrchu sv. Ján


..........děkanský kostel Nanebevzetí P.Marie

..........neogotická budova staré školy z r. 1863

Výlet-zájezd"Nedostupná Šumava",8.10.

Byla navštívena tato místa:
Hartmanice
Dobrá Voda( kostel sv. Vintíře se skleněnou křížovou cestou a oltářem)
Stodůlky a Velký Babylon
Zhůří a Javorná
Hůrka-obnovenákaple s umrlčími prkny
Hauswaldská kaple
Rokyta-geologická expozice hornin Šumavy
Tříjezerní slať,Javoří pila
Modrava, Antýgl-královácký dvorec
Sedlo u Srní,Klostermannova vyhlídka,Prášily

Podrobný výklad k jednotlivým místům podala paní průvodkyně z CHKO Šumava.
Zájezdu se zúčastnilo 33 osob z toho 15 členek z tur.oddílu seniorů.


......účastníci zájezdu u kaple v Hůrce

...... pohled na Babylon

......................obnovená kaple ve Stodůlkách

.........umrlčí prkna poblíž kaple

........rotunda se studánkou s pitnou vodou -proti vchodu do kostela sv.Vintíře

......... skleněný oltář v kostele sv,.Vintíře

...........skleněná křížová cestaVýlet 13.10.- trasa-Šumavské Hoštice-Škarez-Švihov-Drslavice-Lažiště
10 km

Autobusem do Šum.Hoštic a odtud do Škarezu,dále cesta pokračovala do Švihova kde mají památnou lípu starou 250 let.V Drslavicích jsme si prohlédly renezanční tvrz postavenou ve 12. století,v současné době je restaurovaná do původní podoby.Další zastavení bylo v Lažištích, vesničce,která se může chlubit roubenkami a špýcharovými domy v duchu Lidové architektury.Domů jsme odjely autobusem.

.........................pohled na Šumavské Hoštice,odkud vyrážíme na trasu

.......................,.. u kostela sv. Filipa v Šum.Hošticích

........ a jsme ve Škarezu

...........................kaplička z 18.století

.................................goticko-renesanční tvrz v Drslavicích
Výlet 20.10. trasa- Husinec-Těšovice-Budkov-kopec Hradějn-VKT-Vl.Březí
12 km

Opět autobusem do Husince,odtud po turistické značce kolem hotelu Na knížecí přes husinecký park do Těšovic.Míjely jsme koňský ranč p. Oulického a polní cestou se vydáváme nad těšovický lom.Na návsi v Těšovicích obdivujeme usedlosti selského baroka,kovářství,kapli z pol. 19.stol.Potom jsme šly tak jak nás napadlo směrem k Budkovu přes lesy,spíše "lesem nelesem".V Budkově se nachází gotická tvrz z r. 1370, využívaná jako sýpka.V současné době je součastí hospodářského objektu.Z Budkova jsme zamířily do Lhotky Chocholaté,přes louky,kopec Hradějn ,farmu VKT do Vl. Březí.
Výlet 27.10.-trasa- Lštění-Mářský vrch- Brdo-Dvorce-Šár-Libotyně
16 km


Autobusem do Lštění.Pěšky na Mářský vrch /tuto cestu jsme si zopakovaly,protože se nám tu moc líbilo a podzimní krajina je nádherná/Přesto jsme další putování trochu pozměnily a jinou cestou jsme se vydali do Brda,kde jsme si udělaly piknik. Zpáteční cesta vedla přes Dvorce a Lštění na Šár,okolo hajnice do Libotyně.Z Libotyně jsme jely autobusem domů,protože to byla dosti náročná trasa.
Výlet 3.11. -trasa-Vl.Březí-Velká Stránka-kolem lesní studánky-bývalý lom v Hradišti
4 km-odlehčovací,potlachový výlet s opékáním buřtů.


Vyšly jsme dopoledne od lípy na náměstí, kde máme pravidelné srazy , udělaly naplánovaný okruh a zavzpomínaly při posezení v lomu.Došly jsme k závěru, že všechny naše výšlapy jsou bezvadné a stále nás přibývá, z čehož máme velkou radost a těšíme se zase na další výšlapy.Rozhodně budeme trasy rzšiřovat a místa, která se nám nejvíce líbila určitě navštívíme znovu.

............tak na zdraví

..
........ a ještě se trochu zahřejeme

...........opékáme buřty


Výlet do Dubu u Prachatic na vernisáž fotografií Petry Jansové-9.11.
12 km

Vernisáž jsme navštívily na pozvání pana a paní baronky Battlagiových,majitelů zámku.Z Vlachova Březí jsme šly pěšky tam i zpět.Po úvodním slovu paní baronky, následoval kulturní program,vystoupili mladí lidé z centra STROOM, kytarové duo, vše bylo velice dojemné. Po ukončení vernisáže, byla prohlídka zámeckých prostor, které v současné době prochází velkou rekonstrukcí do původního stavu.....soubor STROOM zajistil na vernisáži kulturní vložku a pak bylo dobře v naší hospůdce


Výlet 10.11.-trasa- Vícemily-Buk-Veselka-Pravětín-Vimperk
12 km

Autobusem do Vimperka s výstupem na zastávce Vicemily.Odtud do osady Buk,která patří k našim nejstarším boubínským osadám.Náves je zajímavá-čtyřhraná,lemovaná usedlostmi s vraty a stájemi situovanými směrem k návsi a obytnými částmi situovanými do dvora.Měla to být ochrana před dravou zvěří.Na návsi stojí kaple P.Marie Sedmibolestné,.Nachází se tu také několik stavení staré Lidové architektury-roubenky s pavlačí ve štítu(čp.32),nedaleko dům s roubenou stodolou)čp.2) a blatský styl si uchoval dům čp.5 s křídlovým volutovým štítem a klenutou bránou,jehož autorství je přisuzováno Jakubu Bursovi. Z Buku po zelené směr Veselka,odtud po červené do Pravětína.Ve vsi je penzion pro seniory a pěkně opravenou kapli.Pokračujeme krásným údolím Pravětínského potoka,který se ve Vimperku vlévá do řeky Volyňky.Z kopce dojdeme až do Vimperka a odtud dopravou domů.

Návštěva muzea v Prachaticích-19.11
Program:Vánoční prodejní výstava ručních prací seniorů
Výstava"Čas vánoc -čas dárků:"
Prohlídka expozic prachatického muzea

Moc se nám líbilo vystoupení pěveckého souboru seniorek Radost,a vše ostatní co tuto akci provázelo bylo velice milé.Dověděli jsme se mnoho nového a zajímavého z historie Solné stezky, města Prachatic,měšťanských domů.Prostě byl to krásný kulturní zážitek.


Výlet 24.11.-trasa- Vimperk-nám.Svobody-Haselburg-Velká Klášterák-Malý Klášterák-Klášterec-Vyhlídka-trasa Zlaté stezky-Vodárna Solar-Vimperk.
10 km

Autobusem do Vimperka.Vycházkový okruh okolo Vimperka začínal na náměstí Svobody, kolem Haselburgu-gotická pevnůstka, z r. 1479,měla ochraňovat hrad před dělostřeleckou palbou,s válcovitou věží o průměru 14 m.Dále jsme došli naklášterecký viadukt/ Klášterák".Tento čtyřobloukový most na železniční trati byl dán do provozu v r.1900.Dále pokračování přes Malý Klášterák do Klášterce. Zde byl ve 13. století založen klášter bavorskými mnichy.Kaple na návsi je z r.1852/Povýšení sv. Kříže/další úsek směřoval po cestě směr Strážný na Vyhlídku.Po žluté jsme došly k památkovému objektu vodovodu Solar vybudovaného v r. 1888.Z tohoto místa je pěkný pohled na zámek.


Výlet-1.12.-trasa- Libínské sedlo-Perlovice-Pod Perlovicemi-Feferské rybníčky-kaple sv. Antonína-Prachatice

8 km

Autobusem na Libínské Sedlo-ves,která byla osídlena německým obyvatelstvem a byla nazývána Fefry. Po válce nahradili Němce rumunští reemigranti a pro jejich děti tu byla do roku 1972 česká škola.V současné době je to převážně rekreační oblast.V blízkosti vede cesta na Libín,je zde také lyžařský vlek,běžecké tratě.Kostel sv. Anny restaurovaný v roce 2001.Kostelem nás provedla paní Weysserová s výkladem k historii kostela.Po prohlídce následovala chůze do Perlovic-rekreační vesničky a po bývalé tankové cestě jsme sešly dolů do Prachatic a autobusem domů.Výlet 7.12.-trasa- Vl.Březí-Lipovice-Dub,
6 km -Vernisáž výstavy Vánoční perníčky, Hany a Markétky Hadových

Pěšky do Dubu na zámek Perníčkys vánoční tématikou byly nádherné a mohly jsme si je i zakoupit.Výstava byla s malým pohoštěním a prohlídkou zámku.Bylo vidět, že rekonstrukční práce pokročily opět o pořádný kus dopředu.


.....majitelé zámku vždy s úsměvem vítají každého návštěvníka

Adventní koncert: Vánoce 2008s "Českou písní" v kostele Povýšení sv. Kříže v Husinci
8.12.
Vánočně vyzdobeným náměstím jsme vstoupily do kostela.Vnitřní prostory jsou menší, ale útulný.Oltář sv. Jana Nepomuckého pochází z 18. století,oltář sv. Václava z 19. století.Postranní obrazy sv. Mikuláše a sv. Floriána vytvořil malíř Emanuel Zillich. Pod kruchtou je umístěn oltářP.Marie z r. 1851 varhany jsou z r. 1891.Sbor Česká píseň dirigoval sbormistr Václav Kraus,Repertoár byl zaměřen k adventnímu času, skladby a písně dobových skladatelů světových i českých, zpívaných v latině.Zazněly i černošské spirituály.Z koncertu jsme odcházely přímo nadšeně,moc se nám vše líbilo.Měly hlavně dobrý pocit z toho, že jsme spojily kulturní zážitek s naší turistikou


Mikulášská nadílka s hudbou a tancem v Konibaru v Kájově.
9.12.

Tuto akci každoročně pořádá MO SD v Českém Krumlově a jako obvykle pozvala partnerské organizace z Kaplice, Vimperka a Vlachova Březí.Moc se nám zábava líbila, protože většina ze seniorů se již znala z minulých setkání.Dobře jsme si všichni dohromady zazpívali,zatančili .Bylo to příjemně prožité odpoledne. V podvečer jsme se vracely autobusem domů.Výlet 15.12.-trasa -"Spojené státy Koželské"-Dáchov-Mojkov-Horní Kožlí-Dolní Kožlí-Vl. Březí.
8 km

Autobusem do Vimperka s výstupem na rozcestí Dáchov.Dále do Dáchova,po prohlídce vesničky pokračujeme do Mojkova kaple z 18. století, po modré do Horního Kožlí. Kocháme se krásnými pohledy do šumavské krajiny a dále pokračujeme do Dolního Kožlí,kde si prohlédneme kapli a po zelené v zářezu po svahu se vracíme domů do Vl.Březí.


Navštívili jsme adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích 22.12.

Kostel pochází z poloviny 13. století s hrobkou prachatických děkanů,mohutnoučtyřhrannou věží.Na stěnách se dochovaly četné gotiké fresky.

Program koncertu:Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Vánoční koledy
To vše v podání smíšeného pěveckého sboru Česká píseň za doprovodu Pošumavské komorní filharmonie,pod taktovkou Karla Haymanna.V kostele byla překrásná akustika a dané prostředí navodilo tu pravou vánoční atmosféru.
Domů jsme jely soukromými auty.


Adventní koncerty ve Vlachově Březí, kterých jsme se také zúčastnily.

9.12.2008 to byl Šumavský advent-beseda se spisovatelem Ondřejem Filipem o Karlu Klostermannovi a šumavských legendách.

15.12.2008-Radujme se,veselme se ! byl to předvánoční program ZUŠ-scénky, hudba ,zpěv žáků ZUŠ.

18.12.2008- závěrečný koncert duchovní hudby v podání žáků a učitelů ZMUŠ Vlachovo Březí.


Silvestrovský výstup na Boubín .
trasa-Kubova Huť-vrchol Boubína a zpět.
10 km

Tohoto výstupu se zúčastnily pouze "skalní" turisté.Tato akce má již svou tradici, letos se konala po deváté. Letošní ročník byl v duchu "Večerníčkové postavy".Z Vimperku byly vypraveny tři vlakové soupravy, které vyjížděly v různě stanovených časech.Ve vlaku byly postavičky ze známých večerníčků-Mach a Šebestová,motýl Emanuel,Víla Amálka,Bob a Bobek,Anče a Trautenberk...apod. Užily jsme si pěkné legrace.Po příjezdu na Kubovu Huť, většina účastníků vyrazila na vrchol Boubína. Cesta byla docela náročná,hodně sněhu a hodnělidí.U rozhledny jsme od pořadatelů dostaly na památku pohlednici srazítkem.Sestup byl ale náročnější, protože jsme se míjely s lidmi,které přivezl vlak a oni pochodovali na vrchol. Stejnou cestou jsme odjely domů.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 lazarus lazarus | Web | 20. června 2015 v 7:10 | Reagovat

půjčka porovnání kalkulačka :-)

2 mccune mccune | Web | 15. ledna 2016 v 17:00 | Reagovat

nebankovní pujčky nonstop :-P

3 abductor abductor | Web | 9. září 2016 v 0:59 | Reagovat

půjčka do výplaty na učet :-|

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama