Březen 2009

Březnové akce

29. března 2009 v 13:16 | Jiřina |  .::Kultura::.
Ve čtvrtek 26. března jme se opět sešli v naší klubovně v hospůdce "U Plíšků", abychom si popovídali,zazpívali a také popřáli těm, kteří se v tomto měsíci narodili.( omluva za datum na fotkách,bylo opomenuto jeho nastavení před focením)

......Jarmilka přeje Gertě a za kolektiv předává květiny a následně blahopřejí všichni z kolektivu

Bylo to moc hezké posezení.Nakonec nám ještě náš kamarád zahrál na harmoniku a tak jsme spokojené odcházely domů a těšily se na druhý den , kdy jsme jely na divadlo do Českých Budějovic.

Návštěva divadla.

V pátek 27.března jsme navštívily divadlo v ČeskýchBudějovicích. Shlédly jsme operu Čarostřelec. Představení se nám moc líbilo.
V předsálí divadla jsme také shlédly zajímavou výstavu dětských prací ze základních a mateřských škol .Výstava byla uskutečněna ke Dni učitelů.

......sraz jsme měly na náměstí odkud nás pan starosta ing. Kubašta odvezl autobusem Městské dopravy , do Českých Budějovic.

....ještě foto před vstupem do divadla.....

......závěrečné děkování krásného provedení představení....

Dvě fotky z výstavy dětských prací v předsálí divadla.
.... co dokážou děti vytvořit z krabic

....prehistorická zvířata očima dětí z jedné mateřské školy


Turistické výlety v únoru 2009.

25. března 2009 v 11:04 | Jiřina, Zuzana |  .::Turistika::.

Pondělí 2.2.
Trasa: Libínské sedlo-Sedélko-Rohanov- Leptáč
Délka trasy: 9 km

Autobusem přes Prachatice na Libínské Sedlo. Zde nás čekala pravá zimní krajina (nadm.výška 900 m).Dále jsme šly po zelené a žluté značce do Sedélka. Zde jsme na turistickém odpočivadle posvačily a nádhernou zasněženou cestou pokračovaly do Rohanova.
Z bývalé vesnice Rohanov zbyly jen 3 původní stavení, zato se vesnička stala rekreačním střediskem.Je tu nově postaveno asi 20 rekreačních chalup,Lesní penzion Rohanov, lyžařský vle a koupaliště.Přes trať jsme došly do osady Leptáč,kde jsme počkaly na autobus a odtud přes Prachatice dojely domů do Vl. Březí.

Počasí: bylo celkem pěkně, teplota -1-O st.C, bezvětří,šlo se moc hezky.Pondělí 9.2.
Cíl cesty: Vycházkový okruh Vimperkem
Trasa: Vycházka po historických, tehnických a přírodních památkách města Vimperk
Délka trasy: 5 km

Autobusem do Vimperka. Absolvovaly jsme vycházkový okruh po historických, technických a přírodnch památkách města Vimperka.Trasa je značena červenou značkou se symbolem rytíře. Shlédly jsme:

-srubové domy čp. 11,16 a 18 -nemocnice
-Steinbrenerův dům čp.3 -Dům u slona-křížovou cestu
-Kostel Navštívení p. Marie -Hrádek Haselburg
-městskou zvonici - zámek z vnějšku
-kašny na náměstí - kostel v. Bartoloměje
-starou radnici - kapli XIV.pomocníků
-bašty Zlaté tezky - synagogu
-vyhlídku nad městem - černou zámeckou bránu

Skončily jsme v naší oblíbené restauraci U Marousků", kde nás pan vrchní zná a má radost když nás opět vidí.Po výtečném obědě jsme odjely s přestupem v Šumavských Hošticích přes Lštění domů.
Počasí: ráno - 2 st.C,, přes den kolem O st.C.,sněhový poprašek,ve Vimperku svítí sluníčko

Pondělí 16.2.2009

Cíl cesty: STRAKONICE
Trasa:1) naučná stezka PODSKALÍ
2) památky města Strakonice
Délka trasy: 7

Do Strakonic jsme jely v 9,20 hod. autobusem "pražákem". Nejdříve jsem se zastavily na mostě J. Palacha a sledovaly soutok Volyňky s Otavou. Pak jsme se vydaly na hrad,seznámily se jeho historií ( vč. kostela sv. Prokopa) a prohlédly si ho jen z vnějšku,protože jeho expozice jsou v zimním období zavřené. Následovala pěší turistika po naučné stezce Podskalí kolem řeky Otavy.
Je dlouhá 3 km a je na n 14 informačních tabulí o významných místech okruhu,flóře a fauně uvedeného místa- viz.prospekt. Po jejím absolvování jsme si prohlédly nejvýznamnější historické památky města a to:
kostel sv. Markéty
mariánský sloup
masné krámy
bývalou radnici(dnes ZŚ) se sgrafity podle návrhu Mikoláše Alše
budovu spořitelny z r. 1906 s pamětní deskou buditele Śmidingera
měšťanské domy z pol. 18.stol.
pomník F.L.Čelakovského

Následoval oběd v příjemné restauraci "UPapeže" a v 15,15 hod. jsme jely autobusem domů.

Počasí: únorové-občas sněhová přeháňka, u řeky dost foukalo, teplota kolem -1 st.CPondělí 23.2.2009

Cíl cesty: SELSKÉ BAROKO A KAPLIČKY
Trasa: Libotyně-Bolíkovice-Setěchovice-Dolní Nkvasovice
Délka trasy: 8 km

Naše dnešní vycházka začínala v Libotyni, kam jsme v 10,45 hod. dojely autobusem. Seznámily jsme se s historií tét vesnice s bývalou tvrzí a výraznou lidovou architekturou. Vznikla kolem roku 1354, na konci 19.století tu žilo 155 obyvatel v 27 usedlostech. Dnes má 29 trvalých obyvatel. V r. 1995 byla vyhlášena vesnickou památkovou zónou díky lidovému stavitelství, které tu zanechal zednický mistr Jakub Bursa v pol. 19.století.
Jedná se hlavně o tyto stavby:
-usedlost U Dudáků (čp. 6.)- motiv Ukřižování Krista s nástroji umučení z r.845
-bývalá kovárna (čp.24) s motivy kovářského náčiní a kovadliny z r. 1842
-kaplička na návsi s lidovým oltáříkem z r. 1844

Po místní komunikaci jsme došly do osady Bolíkovice. s velmi pěknou dřevěnou zvonicí. V současné době má osada 3 čísel popisných a 24 stálých obyvatel. Cesta pokračvala do Setěchovic ( 30 domů,8O trvale žijících osob),kde kromě kapličky na návsi není nic.(OÚ,škola,hospoda,obchod byly zrušeny). Pak už jsme po silnici došly do Dolních Nakvasovic- i zde jsme si prohlédly zajímavou zvoničku.
A protože nám vzápětí jel autobus ani jsme nestačily navštívit naši oblíbenou hospůdku .Napravily jsme to doma ve Březí, kde nás několik "skalních" skončilo v hostinci "U Svatošů" s velkým rumem a malým pivem.

Počasí:Už několik dní vytrvale sněží, i dnes nás celou cestu provázely sněhové vločky, ale bylo téměř bezvětří, teplota 0- -2st.C,odměnou nám byl pohled na krásně zasněženou krajinu.Turistické výlety v lednu 2009.

22. března 2009 v 9:39 | Jiřina, Zuzana |  .::Turistika::.

Cíl cesty: Okolí Vlachova Březí.


Trasa: náměstí-Sv. Duch-lom-Uhřice-Hradiště-Vlachovo Březí
Délka trasy: 7 km

Toto je náš první výšlap v nvé roce! Sešly jsme se na náměstí pod lípou a olem kížové cesty a kaple Sv. Ducha jsme po žlutě značené turistické trase došly do Uhřic, kde jsme se na návsi u kapličky z r. 1867 vyfotily a posvačily.Byl odtud pěkný pohled na vojtěšský kostel.Protože bylo zrovna poledne,ozývaly se ze všech stran zvony-od Vojtěcha,z Vl. Březí i z kapličky v Libotyni.
Cestou jsme sešly k hlavní silnici, přes ní po polní a dále lesní cestě kopcem Hradiště kolem studánky na výchozí místo- na náměstí.Chlumeňačky i cestu prodloužily až do Chluman,Miladka Tomanů domů do Lštění.

Počasí: lednové, asi -4 stupně C, mírně poletuje sníh,ale šlo se hezky.Pondělí 13.1.

Cíl cesty: Prachatice-Muzeum české loutky a cirkusu.
Délka trasy: 8 km

Dnes jsme spojily kulturu s turistikou. Autobusem jsme jely do Prachatic, navštívily Muzeum české loutky a cirkusu,Které sídlí od roku 2006 v historickém dmě čp.43 na náměstí.
Má několik expozic:
-loutkové divadlo v Čechách
-kouzelný svět
-historie českého cirkusu
Kromě tho jsme navštívily výstavu Madagaskar-ostrov neznámý.Výstava se nám moc líbila, dokonce jsme si v bývalé konírně zahrály loutkové divadlo. V poledne jsme si zašly na oběd a po obědě jsme se vydaly pěšky z Prachatic přes Skalku/část města/ nad přehradou do Výrova a na autobusové nádraží v Husinci.Odtud autbusem domů do Vlachova Březí.
Počasí: ikdyž v noci jsou mrazy -5 stupňů C, přes den bylo hezky asi -2-O stupňů C,svítilo slunko,ale bylo dosti kouřmo.
Pondělí 19.1.

Cíl cesty: Selské baroko Jakuba Bursy.
Trasa: Předslavice-Bušanovice-Dolní Nakvasovice-Vlachovo Březí.
Délka trasy : 9 km

Cílem dnešní vycházky byly rázovité vesnice s půvabnou lidovou architekturou ve stylu selského baroka. Jejím tvůrcem byl Jakub Bursa, vyjímečně nadaný lidový stavitel.Narodil se r. 1813 v Dolních Nakvasovicích( rodný dům už nestojí) ,zemřel r. l884 ve Vlachbřeském chudobinci.
Z Vlachova Břez jsme vyjely autobusem v 9,30 hod.do Předslavic. Na návsi jsme si prohlédly jedny z nejhezčích Bursových staveb čp.4 a 18. Zastavily jsme se i u kostela Nejsvětější trojice, původně románský, později barokně upravený.
Po silničce kolem solární elektrárny jsme došly do Bušanvic.Na Obecním úřadu nás přijalapaní starostka a věnovala nám pohledy vesničky i přilehlých osad. I zde jsou domy stavitele Bursy, nejhezčí je čp.27 na návsi. Z Bušanovic jsme došly do Dolních Nakvasovi a také zde jsme obdivovaly některá stavení,nejhezčí byl čp.9 na okraji vsi. V Nakvasovicích jsme si zašly do místní hospůdky a zahřály se grogem,kávou a čajem. Pa už jsme polní cestou a loukami došly do Vlachova Březí.

Počasí: ráno svítilo sluníčko, teplta nad O st.C,silnice místy zledovatělá, na opcích docela fučelo.


Pondělí 26.1.

Cíl cesty: Krása zimní Šumavy.
Trasa: Kvilda-Jezerní slať-Horská Kvilda -Kvilda
Délka trasy: 11 km

Je sice konec ledna, ale ve Březí není p sněhu ani památka, tak jsme se rozhodly, že se na pravou zimu dojdeme podívat do samého centra Šumavy- na Horskou Kvildu.Autobusem jsme dojely s přestupem ve Vimperku do Kvildy. Zde už nás přivítala pravá zima-všude bylo bílopláně se jiskřily,slunce se prodralo z mraků a krásně svítilo.Pěšky jsme se došly podívat, jak vypadá Jezerní slať v zimě.Pozorovaly jsme ji z dvoupatrové dřevěné rozhledny-pstupdo slatí je v zimě zakázán.Přes Vydří most jsme došly do Horské Kvildy.Navštívily jsme informací a zakotvily v bufetu "U Honesů". Na lavicích kolem kachlových kamen uprostřed místnosti jsme se občerstvily.Pokračovaly jsme až na konec Horské Kvildy k hotelu "Rankl".Naproti hotelu stojí dřevěná socha Seppa Rankla v životní velikosti/měřil 213 cm/ a seznámily se s jeho osudy-známá postava z románů Karla Klostermmana.
Stejnou cestou jsme se vrátily do Kvildy,kochaly se nádhernou přírodou a obdivovaly lyžaře na běžkách.Autobusem přes Vimperk jsme se vrátily celkem brzy - ve 14,3O hod. domů do Vlachova Březí.

Počasí nádherné, slunečno, -2 st. ( ve Vl.Březí bylo škaredě).
Sobota 31.1.

13. Společenský večer rodičů a přátel ZMUŠ Vlachovo Březí.

Tak zase trochu kultury. Dnes jsme se zúčastnily 13. společenského večera rodičů a přátel ZMUŠ Vlachovo Březí, který se konal ve školní jídelně ZŠ PJB ve Vl.Březí od 9,3O hod.
V uvedený čas jsme se sešly na náměstí u kostela a odebraly e do školní budovy. K tanci i k poslechu hrálo duo PŘENOS.Během včera jsme shlédly připravený kulturní program. Byla připravena tombola a pestré pohoštění.Byl to příjemně prožitý večer.Veselice k MDŽ v Kaplici

8. března 2009 v 0:25 | Jiřina |  .::Kultura::.
V pátek 6.3.09 jsme oslavili MDŽ v Kaplici s našimi přáteli z Vimperka,Krumlova, Kájova, Kaplice.Bylo to velice pěkné odpoledne, plné zábavy,povídání a také poznávání památek města.Na připojených fotografiích je vidět ,že jsme byli všichni moc spokojeni a že jsme si zábavy dokonale užili.


....... s dobrou náladou čekáme na autobus


...... a to jsou naši prátelé z Vimperka

.....a jsme na místě, jdeme do kulturáku

...a už to roztáčíme

.....přátelé z Kaplice a Kájova

..... k tanečku také trochu zpěvu

......" jen tak zvolna, polehoučku...


..tito pánové se starali o naši dobrou náladu a dařilo se jim to........ radost z tanečku,moc se nám tu líbí

.. spokojení přátelé....
... k dobré pohodě patří také malé zamyšlení............ . stále máme dobou náladu.....

.... kamarádky

....Toník ukazuje Marušce jak pečuje o vousy

... tancujeme v rytmu diska

.... stále disko....


.... taky chvilku vtipkujeme

.. dobré vínko patří k dobré náladě

... náš kamarád muzikant z Kaplice

.... pohled na sál z balkonu


...pohled na galerii v kapli při cestě na náměstí

.. cesta k náměstí

... městská radnice, vlevo pohled na věž kostela

..kaple sv. Floriána,stojící hned vedle kostela

pohled k oltáři přes mříže ve dveřích / foceno večer/

...socha sv. Jana Nepomuckého která sem byla převezena z náměstí od kašny z příkazu za bývalého režimu / nyní je vedle kaple sv. Floriána/

Posezení 25.2.2OO9 v klubovně U Plíšků

3. března 2009 v 20:06 | Jiřina |  .::Kultura::.
Na našem dnešním posezení jsme nejprve předali /byl mezi námi i jeden muž senior/ kytice naším narozeninovým oslavenkyním. Dohodli organizační náležitosti souvisící s veselicí k MDŽ, která se koná 6.3. v Kaplici. Moc se na veselici těšíme, protože se opět sejdeme s našimi přáteli z Kaplice, Kájova, Vimperku.
.....dohodnuto na veselici se odjíždí 6.3. z náměstí ve 12,15 hod. autobusem se seniory z Vimperka