Září 2009

Turistické výlety v dubnu 2009

28. září 2009 v 21:12 | Jiřina, Zuzana |  .::Turistika::.

Pondělí 6.4.2009

Cíl cesty: LIDOVÁ ARCHITEKTURA JV. OD VOLYNĚ-2.část

Trasa: Předslavice-Úlehle-Černětice-Račí-Nišovice-Volyně

Délka trasy: 10,5 km

Už na začátku cesty jsme měly problémy, autobus"pražák" nás nechtěl vzít, protože byl plně obsazen.Vzhledem k tomu, že jsme jely do Předslavic, se pan řidič nad námi slitoval a mohly jsme nastoupit. Při dnešní turistice jsme prošly a shlédly památky v těchto místech:

-Úlehle- malá vesnička 1?5 km od Předslavic
Černětice- barokní zámek z přelomu 17.a 18. století - byl nepřístupný,protože to je soukromý majetek
-několik usedlostí ve stylu selského baroka
-kaple sv. Vojtěcha z r. 1832 a památná lípa stará 200 let
-Račí-osada na pravém břehu řeky Volyňky, barokní kaplička, statek čp.1- selské baroko
-vrch Malsička nad Volyní- kostel Proměnění páně na hřbitově
-Nišovice- selské baroko
Skončily jsme va Volyni v cukrárně, odtud autobusem ve 14,45 domů.

Počasí: na začátek dubna téměř letní, krásný jarní den, teplota + 18 st.C
.....barokní kaplička a statek čp.1 v Račí


....barokní zámek v Černěticích

......pseudogotická kaple a památná lípa v Černěticích

.......kaplička pod Malsičkou


....... kostel ´Proměnění Páně na Malsičce

.......Mariánský,morový sloup na náměstí ve Volyni


..................kaplička v Úlehli


.......pověst o kapličce u MalsičkyÚterý 14.4.2009

Cíl cesty: Vl.Březí-Doubrava-Uhřice-Hor.Nakvasovice- Záhorská-Vl.Březí
Délka trasy: 8 km

Je úterý po velikonocích, už jsme se potřebovaly všechny trochu provětrat, tak jsme si udělaly malou vycházku kolem Vlachova Březí. Starou doubravskou cestou kolem vodárny jsme došly pod Doubravu, kde jsme si rozdělaly ohníček a opekly si buřty. Dále jsme došly do Uhřic a lesem do Horních Nakvasovic. Dále lesní cestou a přes louky až na silnici u Vl. Březí. Naše vycházka dále vedla do lesíku na Záhorské, kde se nachází barokní výklenková kaple sv. Anny. Našly jsme i kříž v lese, kde se z nešťastné lásky zastřelil místní mládenec J. Šmíd, zstřelil i svého psa Astu, která tam má rovněž kamenný pomníček. Jen nápis na kříži ( Pane, Tys mě nevolal, já přišel sám) už není zřetelný. Následovala prohlídka židovského hřbitova( poblíž bývalého pivovaru), založeného před r. 1724 s náhrobky a dvěma památnými stromy (javor ztepilý a mléč) jejichž výška dosahuje 25 m. Vycházku jsme zakončily občerstvením v hostinci U Svatošů.

Počasí: nádherné,slunečno, + 22st.C, krásný jarní den

..................kaplička v Doubravě


.........cestou na Záhorskou

................kaple sv. Anny na Záhorské

............Šmídů kříž

.......Židovský hřbitov ve Vl.Březí


Úterý 21.4.2009

Cíl cesty: STRAKONICE

Trasa: Naučná stezka Švandy dudáka
Délka trasy: 14 km

Abychom zase neměly problémy s dopravou, jely jsme na turistiku v úterý. Cílem cílem dnešní vycházky byly Strakonice, konkrétně Naučná stezka Švandy dudáka. Začínala na strakonickém hradu, má 7 zastavení s informačními panely, doplněnými zajimavostmi a fotografiemi z dob dávno minulých i současnosti:
1. Strakonický hrad-luneční hodiny
2. U Hvězdy-ochy Mao-mao - ing. Pavel Pavel
3.U kapliček -sv.Jana Nepomuckého a Nejsvětější trjice
4. Šibeniční vrch- stávala zde šibenice 7x5 m
5. Hliničná a Ryšová - vrchy s přírodní rezervací 35 ha
6. Kuřidlo - název od stoupajícího kouře z obětních ohňů starých Keltů
7. Virt-dle úředníka Wirtha (prováděl parelaci velkostatků)
Cestou jme prošly obec Starý Dražejov (kaple a kříž z r. 1862) a pak podél Otavy přes Podskalí do města .Zde jsme se dobře občerstvily v místní pizzerii. V 16,hod. jsme odjížděly domů do Vl.Březí.

Počasí: opět nádherný sluneční den, + 25 st.C
.......sluneční hodiny na Strakonickém hradu-1.zastavení


......2.zastavení-U Hvězdy-sochy Mao-mao


........3.zastavení: u kapliček

.....4.zastavení: Šibeniční vrch

.....7.zastavení: Virt

.......kaple v Dražejově

Úterý 28.4.2009

Cíl cesty: STOŽECKÁ KAPLE
Trasa Stožec-Stožecká kaple-lávka přes Studenou Vltavu - Černý Kříž
Délka trasy: 11 km

Ráno jsme jely autobusem do Prachatic, odtud vlakem s přestupem ve Volarech do Stožce. Stožec je středisková obec ( dříve - na konci 19.stol. zde žilo 248 Němců ve 29 domech) s 50 ti stálými obyvateli, je zde škola, obchod, nádraží,informační středisko a několik penzionů. Po žluté turistické značce jsme došly na Stožeckou kapli ( pověst o zázračné vodě, která vrátila zrak slepému kováři z Volar). Vystoupaly jsme na vrchol Stožecké skály (976 m), kde stojí 5 m vysoký železný kříž a jsou zde krásné výhledy na obec Stožec, masiv Třístoličníku, Plechého a Smrčinu Ve 14.stol. zde stával strážní hrad. Cestou dolů nás zaujal chráněný pařez 28O let starého smrku. Dál jsme pokračovaly po modré tur. znečce po lávce přes Studenou Vltavu do Černého Kříže. Odtud vláčkem do Volar a z Volar autobusem až do Vl.Březí.

Počasí: pěkné ,jarní, svítí sluníčko, jasno, teplota + 20 st.C.
.......na nádraží ve Stožci


......Stožecká kaple

......u Stožecké kaple


........Stožecká skála se železným křížem

.....lávka přes Studenou VltavuTuristické výlety v březnu 2009

19. září 2009 v 15:05 | Jiřina,Zuzana |  .::Turistika::.

Neděle 1.3.2009

Cíl cesty:Zámecká galerie Dub u Prachatic
Trasa: VL.Březí-Žabrakov-Lipovice- Dub
Délka trasy: 7 km

V letošní roce poprvé jsme se na pozvání majitelů zámku V Dubu u Prachatic zúčastnily vernisáže obrazů šumavského malíře Benno JÚZY ( in memoriam, zemřel loni ve věku 85 let)
Obrazy znázorňující šumavskou krajinu a různá zátiší byly moc pěkné, ale pro nás drahé. Vernisáž měla už zaběhaný program:

-úvodní slovo paní baronka Battagliová a Mgr. Zdeněk Přibyl
-hudební doprovod ing. Vojtěch Kohout s harmonikou
-malé pohoštění ve foyaré zámku
-vzpomínka na Karla Kryla- na kytaru hrál,zpíval a slovem provázel jeho přítel Mgr. Ing.Petr Maria Lutka.

Sešly jsme se ve 12,30 hod. pod lípou,tentokrát nás bylo méně, neboť i v našich řadách řádí chřipka a úrazy ( Marie má lomenou nohu, Eva Hejtm. podvrknutý kotník) I tak to balo pěkné odpoledne,zvláště,když jsme domů nemusely pěšky, protože nás jistí dobrodinci (rovněž účastníci vernisáže) nad Dubem naložili do auta a odvezli až do Březí. A protože jsme ušetřily hodinu chůze, šly jsme ji zapít grogem do hostince U Svatošů.

Počasí: hodně sněhu už roztálo,ale dnešní neděle byla typická pro začátek března, velká mlha,sychravo,dost foukalo, ale už nemrzlo,asi + 3 st.C.

Pátek 6.3.2009
Cíl cesty: KAPLICE
Účel cesty: Setkání seniorů u příležitosti MDŽ

Tuto akci pořádala MO Svazu důchodců v Kaplici, která na ní pozvala i členy MO ve Vlachově Březí. Protože některé naše turistky jsou i členkami této organizace, tak jsme se tohoto setkání zúčastnily. Z Vl. Březí jsme jely autobusem ve 12,15 hod., který vypravila MO SD ve Vimperku. Akce se konala v kulturním domě v Kaplici. Průběh byl standartní:přivítání, blahopřání k MDŽ, tombola, hudba, tanec. V průběhu večera jsme si zašly na večeři, dobře jsme sebavily, popovídaly se známými. V 19,OO hod. jsme odjely zase s vimperáky domů. Příští setkání je 15.5 v kult.domě Cihelna ve Vimperku.

Pondělí 9.3.2009

Cíl cesty: LIDOVÁ ARCHITEKTURA jihovýchodně od Volyně.

Trasa: Předslavice-Marčovice-Kakopvice-Litochovice-Volyně
Délka trasy: 10 km

Popříjezdu autobusem do Předslavic jsme se vydaly po silnici směr Marčovice. Cestou jsme se přes pole a oraniště došly podívat na rotundu nad Předslavicemi. Nenašly jsme o ní žádné informace, ale rozhodně by potřebovala opravit. V Marčovicích mají na návsi pohlednou kapli z r. 1887, poblíž v domě čp. 5 se narodil archivář a spisovatel P.Frant. Teplý (busta na domě). Pokračovaly jsme v cestě do vesničky Kakovice-svačina na dětském hřišti na návsi,kaplička za vsí, stodola s lidovými malbami na fasádě (Karlštejn,Křivoklát, sv.Václav,výjev z 30leté války) a po asi 2 km jsme došly do vesničky Litichovice.
Na návsi se nachází zemědělská usedlost čp.2 s malbou ve štítu, dále tzv. správcovský dům(dnes schátralý) a opět kaple na návsi. Z Litichovic jsme už po silnici (4 km) došly do Volyně.
Po obědě v Radniční restauraci jsme autobusem v 14,45 hod. odjely domů do Vl. Březí.

Počasí: přesně ve stylu"březen-za kamna vlezem", ikdyž jsme tam nevlezly. Pod mrakem, fouká silný vítr, přeháňky všeho druhu-od dešťových po sněhové-chytily nás dvě pravé, nefalšované sněhové vánice, teplota kolem 0 st. C.

Pondělí 16.3.2009

Cíl cesty: NETOLICE
Trasa:městská památková zóna- naučná stezka
Délka trasy: 4 km

Do Netolic, cíle dnešní vycházky jsme jely autobusem v 8,O5 hod. z Vlachova Březí s přestupem v Husinci. Město Netolice ( 2650 obyvatel, 427 m n.m.) patří k nejstarším městům v Čechách. Má mimořádně zachovalé jádro města s množstvím historických památek. Prošly jsme je po naučné stezce se 16 ti zastaveními u jednotlivých památek. Tyto jsou opatřeny informačními panely. K největším zajímavostem města patří 3 šikmé věže ( jsou opravdu viditelně šikmé), 2 vodopády u rybníka Mnich a archeopark ).Po vycházce jsme si zašly do restaurace, "V podloubí" na náměstí na oběd.Poměrně brzy jsme odjížděly domů, takže už ve 13 hod. jsme byly ve Vl. Březí.

Počasí: pořád březnové, při odjezdu z Vl. Březí pršelo, cestou po Netolicích naštěstí přestalo, pod mrakem, teplota kolem +5 st.C.


Pondělí 23.3.2009

Cíl cesty:KOUSEK ZA HUMNA.
Trasa: Kosmo-Lštění-Šár-Běleč-Mojkov-Hradiště-Vl.Březí
Délka trasy: 8 km

Vzhledem k proměnlivému březnovému počasí jsme se vydaly jen na vycházku do blízkého okolí Vl. Březí. V 10,hod.jsme jely autobusem směr Vimperk a vystoupily jsme v Kosmu. Prohlédly jsme si vesničku s kaplí na návsi. Pokračovaly jsme silničkou směrem na Lštění.Výbornou průvodkyní nám byla zdejší rodačka Miladka Tomanů, která nás celou cestou seznamovala s historií míst, kterými jsme procházely- manhiry (pravěká druidská posvátná místa), Kutchejlů kříž,názvem pozemků Soudná a mnoho dalších zajímavostí.
Ve Lštění, kde Miladka bydlí, nás pozvala k sobě domů,uvařila nám teplé pití (kávu,čaj,grog)
a my tak jsme se v teple nasvačily. Dál jsme pokračovaly cestou přes Šár,turistické rozcestí Běleč do Mojkova. Cesta vedla lesní cestou, na které bylo 30 cm sněhu. V Mojkově (9 stálých obyvatel) jsme se vyfotily u místní kapličky a pak už lesní cestou kopcem Hradiště, kolem studánky a přes Stránku jsme skoncčily asi v 13,3O hod. na náměstí ve VL.Březí.

Počasí: stále typické březnové, přeháňky všeho druhu ( déšť, sníh), fouká silný vítr, teplota 1-3 st.C, v noci mrzne a padá sníh.

.....Kaple v Kosmu...vlevo nahoře kostel sv.Vojtěcha,vpravo Mariánská kaple,dole vlevo Osmiboká kaple nad pramenem "dobré vody", vpravo celkový pohled na Lštění


....Kutchejlův kříž


... menhiry na Šáru

.......na cestě ze Šáru do Mojkova leží ještě plno sněhu


....u Miladky doma .......vpravo dole kaplička v Mojkově


Pátek 27.3.2009

JIHOČESKÉ DIVADLO ČESKÉ BUDĚJOVICE

Návštěva romantické opery Čarostřelec.

Tuto akci pořádala MO Svazu důchodců, ale my turistky, jsme se ji v hojném počtu zúčastnily. Z Vl. Březí jsme odjížděly v 15,3O hod. autobusem Mě úřadu. Jely jsme na představení, pořádané speciálně pro seniory od 17,OO hod. Původně to měla být opereta Ptáčník, ale pro onemocnění hlavního představitele dávali náhradní kus- romantickou operu od Carl Maria von Weber- Čarostřelec, kterou režíroval známý filmový režisér Zdeněk Troška. Opera měla tři dějství amoc se nám líbila, zvláště předehra a některé duety a árie byly velmi melodické a líbivé. Byl to pškný kulturní zážitek, už proto, že do divadla se moc často nedostaneme. Už se těšíme ne příště- snad vyjde ten Ptáčník!
Setkání 26.8.O9 "U Svatošů"

15. září 2009 v 19:38 | Jiřina |  .::Kultura::.
Srpnové setkání se konalo opět v naší nové hospůdce "U Svatošů ". Dobře jsme se pobavily, zazpívaly . Den seniorů oslavíme 30.září se slavnostní večeří a hudbou.