Listopad 2009

Turistické výlety v květnu 2009

18. listopadu 2009 v 22:22 | Jiřina |  .::Turistika::.

Pondělí 11.5.2009

Cíl cesty: Jihozápadně od Lipky

Trasa: Lipka-VelkýDům-Brložské jezírko-V.Srnčím-Michlova huť-Pod Kamenou - Bukovec-Alpská vyhlídka-Smrčí-Lipka

Délka trasy: 17km

I když počasí vypadalo špatně, odjely jsme autobusem do Vimperka a odtud vlakem do Lipky. Z Lipky jsme se vydaly po žlutých tur. značkách kolem penzionu Na hájovně k Velkému Domu. Dál jsme stoupaly lesem k Brložskému jezírku. Vrátily jsme se na modrou turist. značku a došly do Michlovy hutě. Stávala tu nejvýznamnější sklářská huť, ve které v r. l683 huťmistr Michal Muller vynalezl výrobu červeného a černého skla. Dnes tu sídlí rodina Nováků, která se zabývá chovem ovcí (cca 900 ks) a agroturistikou. Majitel p. Novák byl velice vstřícný, seznámil nás s historií i současností osady a věnoval nám pohledy Michlovky. Z Michlovy Hutě jsme se vrátily na žlutou značku a přes Kamenou a Bukovec došly na Alpskou vyhlídku. Pokochaly jsme se pohledem na pásmo hor-od Boubína, přes Smrčinu, Plechý, Třístoličník až k horizontu alpských velikánů. Pokračovaly jsme po silnici přes Švajgrovu Ladu,Smrčí a viadukt k nádraží v Lipce. V 15,25 hod. nám jel vláček do Vimperka, odtud po osvěžení v příjemné nádražní restauraci v 17,15 hod. autobusem domů do Vlachova Březí.

Počasí: i když vypadalo po ránu všelijak, bylo velmi příjemně, svítiůlo sluníčko, teplota + 18 st.C, nezmokly jsme,velká přeháňka přišla až večer kolem 19 hod., ale to už jsme byly doma......informační panel penzionu "Na hájovně"

...Brložské jezírko


....na Alpské vyhlídce

......ovčí farma na Michlově Huti

...Velký Dům

....seniorka ovčí farmy p. Nováková

...majitel ovčí farmy p. NovákÚterý 12.5.2009

Jihočeské divadlo-České Budějovice

Veselá opereta PTÁČNÍK

Dnes jsme jely do Č.Budějovic za kulturou-a to na operetu Ptáčník od rakouského skladatele Carla Zellera. Složil ji ve 2.pol.19.století. Je to typická opereta své doby se zpěvy, tanci,hezkými duety a sborovým zpěvem.
Z Vl.Březí jsme odjížděly v 15,30 hod. městským autobusem, představení bylo pořádáno pro důchodce od 17 hod.,domů jsme přijely ve 20,30 hod. Byl to docela pěkný kulturní zážitek.


Středa 13.5.2009

Cíl cesty: Setkání seniorů ve Vimperku

Toto setkání pořádala Městská organizace Svazu seniorů z Vimperka. Akce se konala v kulturním domě zvaném Cihelna. Přijeli na ni senioři z Kaplice, Českého Krumlova a z Vlachova Březí.My jsme jaly do Vimperka linkovým autobusem ČSAD, domů pro nás přijel malý autobus Mě Ú Vl. Březí (19,OO hod.)

Setkání mělo obvyklý průběh- živá hudba,tanečky,večeřea hlavně setkání a povídání se známými, jak jde život, zdraví, rodina, co koho trápí nebo naopak těší.
Mimořádně hezký byl kulturní program- vystoupení vimperských mažuretek, které mají vysokou úroveň a taky byly odměněny bouřlivým potleskem.
Bylo to pěkně prožité odpoledne.


Pondělí 18.5.2009
Cíl cesty: Vicemily-Svatá Maří-Smrčná-Skalka-Bohumilice
Délka trasy: 10 km

Z Vlachova Březí jsme vyjely autobusem směr Vimperk a vystoupoily jsme ve Vicemilech. Odtud jsme absovovaly uvedenou trasu.Cestou jsme viděly:

-údolí poptoků,přítoky potůčků do největšího z nich-Naháče
- přírodní památku - Skalka-turmalín
- kostel sv. Maří Magdaleny z 18.stol. ve Svaté Maří
- vesnička Smrčná.lipová alej, 3.patrová tvrz s erbem s kamennými koulemi
-zámek Skalice prohlídka muzea, kaple,interiérya jízdárny
- Bohumilice: kostel Nejsvětější Trojice s průvodkyní a odborným výkladem.
Odpoledne jsme strávily v místním hostinci s občerstvením a harmonikáři Vojtou a Pepou Kohoutovými a veselými písničkami a zpěvy.
Domů jsme jely v 19,OOhod. soukromými auty rodinných příslušníků. Moc se nám to líbilo, výborně jsme se pobavily.

Počasí: Ráno velká bouřka, přes den příjemně, +15 st.C, odpoledne se honily mraky, leckde pršelo,ale my až na pár kapek ve Skalici jsme nezmokly......údolí potoků-Naháč


.......pod mařským vysilačem-na cestě do Sv.Maří
........kaplička sv.J.Nepomuckého u zámku Skalice mezi lípami

....Smrčná-gotická tvrz

...nádherně zrestaurovaný interiér v kostele.Oprava kostela dokončena v r. 2009 nákladem 6 mil.Kč


............před zámkemSkalice s majiteli zámku manželyHiršlovými


.....majitel zámku nám zahrál na harmonium "Svatý Václave"


.....harmonikáři Pepa / 78/ a Vojta /8O/ Kohoutovi se nám postarali o veselou zábavu

....na dvoře zámečku-v pozadí jízdárna


Pátek 22.5.2009

Hudebně-literární večer----"Příteli přemilý"
komorní sál ZMUŠ ve Vlachově Březí

Literární večer připravilo Občanské sdružení Hraiště ve spolupráci se Základní uměleckou školou a městskou knuhovnou ve Vl. Březí. Byl věnován 220. výročí narození místního rodáka a vlastence Jana Vlastislava Plánka a jeho přítele Ladislava Čelakovského. Jednalo se o literární pásmo ze života a tvorby J.V. Plánka a F.L.Čelakovského, prokládaného písněmi dívčího pěveckého sboru ZMUŠ za doprovodu kytary.Účinkovali: ing.Polický z Chluman, Tanda Lenc,Helena Fraňková a ředitelka ZMuŠ Táňa Tláskalová.
Výkony účinkujících byly téměř na peofesionální úrovni, pro všechny zúčastněné to byl krásný kulturní zážitek.

Sobota 23.5.2009
Cíl cesty: Zájezd Příchovice-pivoňky
Trasa: Blatná-Přeštice-Příchovice-Švihov

Na tento výlet nás pozval pan zeman Patočka, majitel zámku v Příchovicích, se kterým jsme se seznámily na jdné akci v zámku v Dubu . Termín nebyl vybrán náhodně, v té době mělo v zámeckém parku kvést spousta pivoněk. MěÚ Vlachovo Březí věnoval našemu turistickému kroužku 2000,- Kč ne jeho činnost, tak jsme se rozhodly je využít na tuto akci, stejně jako autobus DP Mě Vlachovo Březí. Z Vlachova Březí jsme odjížděly v 8.00 hod. s milým a příjemným řidičem p. Pěstou z Lhoty Chocholaté.
Blatná-nejhezčí vodní zámek v Čechách, založený ve 13. století
-rozsáhlý zámecký park (45 ha) se stádem daňků
-dnešní vzhled získal v pol. 19.stol. dle projektu arch.B.Gruebera
-od r. 1992 se v restituci vrátil rodu Hildprandtů.kteří tu trvale sídlí
-v rámci prohlídky jsme shlédly věžovitou vstupní bránu, gotický palác s kaplí,Rozdražovský,Rožmberský a Starý palác, Rytířský sál,Zelenou světnici, Purkyňovu pracovnu ( působil tu jako domácí účitel), knihovnu a další. Odtud jsme odjely do Přeštic (kousek od Plzně), kde jsme chutně poobědvaly v hotelu"Peklo" a prohlédly si město.

Přeštice-kostel Nanebevzetí P.Marie z r. 1750-75, pozdní baroko,dle plánú arch. Diezenhofera, věže dokončeny až v r. 1995
-rodný dům slavného architekta a mecenáše Josefa Hlávky
pomník Jakuba Jana Ryby, který se zde narodil (Česká mše vánoční)
-na náměstí kašna se sochou sv. Václava, sv.Jana Nepomuckého a sv. Kliliána
-proslulý chov přeštických prasat-od té doby prý oslovení "Ty kanče" (není nadávka

Lužany-zámek, který si arch. Josef Hlávka přestavěl v r.1886-7 pro sebe. Není určen k návštěvám, slouží pro Českou akademii věd, před ním socha J. Hlávky.

Příchovice-malá vesnice asi 2 km od Přeštic v nadm v. 358 m.
zámeček- první zmínka z r. 1328,vlastnil rod Příchovských z Příchovic
- barokní sloh, arch.Jakub Augusta
-ve 14,00 hod.zahájení slavnosti výstřelem z děla
-majitel zámku přivítal přítomné a seznámil je s historií, přítomnosti zámku i s plány do budoucna.
-následovala prohlídka interiérů zámku
vynikající byl kulturní program dívčího souboru, který přednesl spirituály a americké gospely v sáe zámku s nádhernou akustikou
všude bylo připraveno občerstvení(ovocné mísi, šampaňské)
-prohlídka zahrady a parku s pivoňkami-jediné co nás trochu zklamalo, neboť:
1. hodně pivoněk už odkvetlo(letošní rychlý nástup jara)
1.do rána silná bouře s kroupami, které zničily i to málo,co ještě kvetlo.Nevadí, až přijedeme příště, určitě shlédneme pivoňky v plné kráse.

Švihov-nejznámnější vodní hrad vznikl r. 1480-89 pro Půtu Švihovského

- pak ho vlastnili Černínové z Chudenic
-po 30ti leté válce měl být na rozkaz císaře pobořen, Černínové zbořili jen část
hradní palác a kaple sloužily jako sýpky
v 19. stol. byl opuštěn
po roce 1945 opraven a zpřístupněn veřejnosti
-jádrem hradu je 5ti patrová vstupní věž a dva obatné paláce
na hradbách 4 bašty-Bílá,Červená,Zelená a Zlatá

Protože na hrad jsme přijely po 16.hodině, nemohly jsme absolvovat prohlídku, tak jsme se občerstvily v cukrárničce na nádvoří ,obešly hrad kolem dokola vodního příkopu a prohlédly si ho aspoň zvenčíPak už jsme v dobré náladě kolem 19. ho. dojely domů. Všem se výlet moc líbil,opravdu se vydařil!

Počasí:+25 st.C, bylo překrásně...........zámek Blatná

......vodník hlídá jezírko v oboře zámku Blatná

........účastnice zájezdu


......rodný dům J.Hlávky v Přešticích...a my u jejich sochy u bývalého VÚ živočišné výroby

....Příchovice-zámek

.......Příchovice-zámek z druhé strany

............................majitel p.Patočka zámku vítá návštěvníky


.........dívčí soubor z Plzně-kulturní program na zámku

........před hradem Švihov

.......vodní příkop kolem hradu Švihov

Pondělí 25.5.2009
Cíl cesty:ŠUMAVSKÉ DOMY NA STAŠSKU
Délka trasy: 9 km

Z Vlachova Březí jsme jely autobusem ČSAD do Husince, odtud "Klatovákem" do Stach. Cestou jsme si prohlédly:

Stachy:- kaplička u studánky s obrazem Panny Marie- pověst o zčernání obrazu
-hřbitovní kostel Panny Marie Bolestné
hrob Rankla Seppa(umřel 1888)
-kostel Navštívení Panny Marie
-park s "hřibovou rezervací"(ještě nerostou, nejvíce 248, nejméně 46)
-roubené chalupy

Michalov:- roubené chalupy-sedlová střecha krytá šindelem, řazení místností vedle sebe,pec v hlavní světnici, 4 okna,dělená na 6 dílů, dřevěné části natírané volskou krví
-zvon- umíráček na domě

Jáchymov-do této osady se v r.1882 přestěhoval Rankl Sepp -dnes žádná stavení,jen rozcestník.

Chalupy-osada s rozptýlenou zástavbou na svažitelné louce pod Popelnou horou-vesnická památková zóna.Zdejší domy s rozložitými štíty tvoří jeden z nejhodnotnějších celků roubených šumavských stavení.

Z Chalup jsme už po silnici kolem lesa Kudrnatec došly zpět do Stach.Po chutném občerstvení jsme z autobus.nádraží ve Stachách s přestupem ve Vimperku dojely v 15,30 hod.domů do Vlachova Březí.

Počasí:nádherné,slunečno,+25 st.C, krásné výhledyŘíjnové setkání

12. listopadu 2009 v 20:03 | Jiřina |  .::Kultura::.
Toto setkání bylo valice milé a přátelské. Oslavovali jsme 95.narozeniny paní Pilvajnové a 84. narozeniny paní Krupičkové. K dobré pohodě nám hrálo duo Kouba-Zíka a také náš patron Karlík Svatoš.
Výborně jsme se pobavili a těšíme se na příští setkání.